Kościół legnicki ma 4 nowych diakonów

W sobotę w Katedrze biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski udzielił święceń diakonatu 4 alumnom V roku WSD. W uroczystości wzięli udział kleryc

0 comments ks. Waldemar Wesołowski
Scroll Up