Archive Page Title

Archive Page Subtitle

Leśnicy z Dolnego Śląska u Matki Bożej Łaskawej

W sobotę 15 czerwca odbyła się VII Dolnośląska Pielgrzymka Leśników do Krzeszowa. Spotkanie to odbyło się w ramach Regionalnego Dnia Leśnika

0 comments opactwo.eu

Pierwsi absolwenci Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej

Po kilkumiesięcznej formacji, 82. osoby ukończyły zajęcia w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającej przy Wydzia

0 comments Monika Łukaszów
Scroll Up