Archive Page Title

Archive Page Subtitle

Duch Pocieszyciel. 2 dzień Spotkania Młodych.

Drugi dzień Spotkania Młodych przebiegał pod hasłem: Duch Pocieszyciel. Rano w bazylice przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano li

0 comments ks. Waldemar Wesołowski
Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X