32. rocznica święceń prezbiteratu Biskupa Marka Mendyka

23 maja 1987 roku Biskup Marek Mendyk przyjął święcenia prezbiteratu w archikatedrze wrocławskiej z rąk ówczesnego metropolity wrocławskiego księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza.

Z okazji jubileuszu 32-lecia przyjęcia święceń prezbiteratu życzmy wszelkiej radości z każdego dnia kapłańskiej służby, Bożego błogosławieństwa oraz obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg obdarza Księdza Biskupa zdrowiem i pokojem, a Matka Kościoła ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski, aby posługa pasterska była pełniona z odwagą i mocą w głoszeniu słowa Bożego, sprawowaniu Sakramentów Świętych.

Polecamy Dostojnego Jubilata modlitwom wszystkich diecezjan.

 

 

 

Scroll Up