55. Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i do Życia Konsekrowanego

Czcigodni Prezbiterzy i Osoby Konsekrowane!

Drodzy Katecheci, członkowie Towarzystwa Przyjaciół WSD DL, liderzy grup i wspólnot parafialnych!

Drodzy Młodzi!

 W uzgodnieniu i w jedności z naszym biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, w trosce o tak ważną sprawę w życiu Kościoła jaką jest życie apostolskie w wymiarze kapłańskim i konsekrowanym, kieruję do Was prośbę o włączenie się w najbliższym czasie w animację powołaniowąw naszej diecezji.

Przeżywamy Pięćdziesiątnicę Paschalnej Radości, która budzi w nas nadzieję i nadaje sens wszelkim działaniom podejmowanym w służbie Ewangelii. Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, staje pośród nas jako Zwycięzca śmierci i Pan życia, i obwieszcza Dobrą Nowinę o zbawieniu. Jako Dobry Pasterz pragnie, aby każda owca, którą powierzył Mu Ojciec nie zginęła, ale miała życie.

Aby uobecnić w świecie misterium swojej miłości, Pan wybiera i posyła różnych ludzi, a wśród nich kapłanów. Wszyscy potrzebujemy ich obecności, posługi i świadectwa życia. Bez nich nie może w pełni realizować się dzieło Boga w świecie. Dlatego chcemy się modlić o to, by nie zabrakło sług tajemnicy Chrystusa i świadków Ewangelii w całym Kościele, ale także w naszej wspólnocie diecezjalnej.

W IV Niedzielę Wielkanocną, tradycyjnie zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza (22 kwietnia br.), rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i do Życia Konsekrowanego. Papież Franciszek wydał na tę okoliczność Orędzie, w którym zwrócił uwagę na trzy aspekty związane z drogą powołania: słuchanie, rozeznanie i życie. Zachęcił także młodych ludzi, żeby się nie zrażali słabościami i przyjęli otwartym sercem głos Pana. Bardzo często osoby rozeznające swoje powołanie potrzebują towarzyszenia ze strony Kościoła oraz wyraźnego znaku, że są oczekiwane i potrzebne. W tym kontekście zwracam się do Was z gorącą prośbą, aby w duchu odpowiedzialności za powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego, wypełnić nadchodzący czas katechezą powołaniową oraz szczególną modlitwą o nowe powołania do służby w Kościele. Zwracam się z prośbą do prezbiterów, osób konsekrowanych, członków Towarzystwa Przyjaciół WSD, katechetów i liderów grup, o zorganizowanie wspólnotowych modlitw i nabożeństw w intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych oraz do życia konsekrowanego, aby młodzi ludzie mieli odwagę wielkodusznie odpowiedzieć Panu na głos zapraszający ich do podjęcia misji ewangelizacyjnej w świecie. Oprócz materiałów pomocniczych przesłanych do każdej parafii, propozycje nabożeństw znajdują się również na stronie internetowej diecezji legnickiej oraz
WSD DL (www.seminarium.legnica.pl).

W Dziejach Apostolskich czytamy, że «jeden duch i jedno serce ożywiało tych, którzy uwierzyli». Aby doświadczenie Kościoła popaschalnego stało się również «dostępne» dla nas, ludzi XXI wieku, potrzeba trudu apostolskiego autentycznych świadków i głosicieli Ewangelii Jezusa Chrystusa. Módlmy się do Tego, który jest Panem czasu i historii, aby w przyszłości nie zabrakło ich w naszej diecezji.

 

 

ks. dr Piotr Kot

rektor

 

DO POBRANIA:

 

 

Scroll Up