Author Posts

Author Page Subtitle

Zaproszenie Biskupa Legnickiego na Mszę Krzyżma

Drodzy Bracia w kapłaństwie! W tym roku okres paschalny przeżywaliśmy w naszych parafialnych wspólnotach inaczej niż zwykle: pośród różny

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
blank

Dekret wprowadzający posługę diakonatu stałego w diecezji legnickiej

Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (charakterem), której nikt

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
blank

Korekta do Zarządzenia Biskupa Legnickiego [30 maja 2020]

Przewielebni Księża posługujący w Diecezji Legnickiej! Na podstawie obowiązującego obecnie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
blank

Apel Biskupa Legnickiego o pomoc w Legnickim Polu

Drodzy Diecezjanie, Wszyscy Ludzie Dobrej Woli! Na początku kwietnia kierowałem Apel w sprawie pomocy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jele

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
blank

Życzenia Biskupa Legnickiego dla pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne, Szanowni Panowie Pielęgniarze! 12 maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położ

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
blank

Zarządzenie Biskupa Legnickiego ws. duszpasterstwa w stanie pandemii z dnia 22 kwietnia 2020

Z A R Z Ą D Z E N I E w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii 22 kwietnia 2020 roku   I. EUCHARYSTIA   1. Podtrzymuję do odwołania dys

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
Scroll Up