Bierzmowanie dorosłych A. D. 2019

Terminy 

 • Sakrament bierzmowania udzielany będzie w Katedrze Legnickiej dwa razy w roku. W terminie bliskim Zesłania Ducha Świętego (maj / czerwiec) i na początku Adwentu (listopad / grudzień)

 

 • W roku 2019 wyznaczone zostały następujące terminy:
  • 27 MAJA (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 18.30
  • 2 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 18.30

Przygotowanie 

 • Przygotowanie do bierzmowania dorosłych, którzy przyjmą sakrament Ducha Świętego w katedrze legnickiej w jednym z wyżej podanych terminów jest prowadzone w parafii kandydata przez Księdza Proboszcza lub osobę przez niego wyznaczoną (np. wikariusz, katecheta lub katechetka, mężczyzna pełniący posługę lektora, jeśli sam jest do tego wystarczająco przygotowany).

 

 • Zwyczajny czas przygotowania to około jednego roku. Po wstępnym przygotowaniu, około pół roku przed przewidywanym terminem Bierzmowania ks. Proboszcz winien zgłosić kandydata do Wydziału Duszpasterskiego. W całym okresie przygotowania kandydat powinien systematycznie uczestniczyć w katechezach i pracować sam z podanym materiałem. Ma to służyć zaznajomieniu się z treścią katechez oraz osobistemu przyswojeniu ich w duchu wiary a także zdobywaniu doświadczania wspólnoty Kościoła szczególnie w tych przypadkach, gdzie zachodzą w tej materii braki. Gdy zaistnieje konieczność skrócenia tego czasu, decyzję, po rozeznaniu okoliczności, podejmuje ksiądz proboszcz i informuje o tym biskupa. Naturalnie, czas, w którym odbywają się te katechezy, jest uzależniony od stopnia znajomości prawd wiary i życia chrześcijańskiego przez kandydata. Orientacyjnie czas przygotowania nie może być krótszy niż pół roku.

 

 • W czasie prowadzenia katechez w parafii zaleca się następujący materiał:
  • Materiał z Katechizmu
   • Sakrament chrztu
    Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 251-264. Kielce 2005 s. 93-96
   • Bierzmowanie w ekonomii zbawienia. Znaki i obrzędy bierzmowania
    Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1286-1301. Poznań 20122poprawione s. 318-321
   • Skutki bierzmowania
    Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1302-1305. Poznań 20122poprawione s. 321-322
   • Życie chrześcijańskie – wspólnota ludzka
    Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 401-414. Kielce 2005 s. 132-135.
   • „Życie w Chrystusie”
    Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego. Nr 1830-1876
  • Katechezy z nauczania Biskupa legnickiego
   • Kim jest człowiek – Stworzenie na obraz i podobieństwo Boga (II/1A)
   • Kim jest człowiek – Grzech pierworodny (II/1B)
   • Kim jest człowiek – Odkupienie w Jezusie Chrystusie (II/1C)
   • Katechezy e, f, g zawarte też są w publikacji: Bp Zbigniew Kiernikowski. Chrzest w misji i życiu Kościoła. Część I: Boża wizja człowieka. (Materiał dostępny w Wydziale Duszpasterskim).
   • Siedmioraki dar Ducha Świętego
   • MATERIAŁY Z NAUCZANIA BISKUPA LEGNICKIEGO SĄ DO POBRANIA NA KOŃCU MATERIAŁU TEKSTOWEGO

Zgłaszanie 

 • Oprócz przygotowania w Parafii odbywają się trzy dodatkowe spotkania na szczeblu diecezjalnym w Legnicy. Są one prowadzone przez Biskupa Legnickiego i jego delegata z Wydziału Duszpasterskiego w budynku plebani katedralnej (ul. Św. Piotra 2a). Pierwsze na ok. 6 miesiące przed udzieleniem sakramentu bierzmowania, a drugie na około 3 miesiące przed terminem Bierzmowania i trzecie krótko przed terminem Bierzmowania lub w dniu Bierzmowania. W spotkaniach winni wziąć udział Duszpasterze kandydatów do Bierzmowania.

 

 • Spotkania te mają charakter organizacyjny i weryfikujący stan przygotowania kandydatów oraz bezpośrednie wprowadzenie do obrzędu sakramentu. Nie zastępują one katechezy przygotowawczej, która winna odbyć się w parafii.

 

 • Terminy spotkań będą podane również na stronie: http://www.diecezja.legnica.pl/bierzmowanie-doroslych

 

Terminy zgłoszeń kandydatów do Bierzmowania w roku 2019 są następujące:

 • Bierzmowanie 27 maja 2019 o godz. 18.30
  zgłasza się do 14 lutego 2019
 • Bierzmowanie 02 grudnia 2019 o godz. 18.30
  zgłasza się kandydatów do 17 czerwca 2019

Terminy na kolejne lata zostaną podane w odpowiednim czasie.

 

 • Ksiądz Proboszcz winien zgłosić do Wydziału Duszpasterskiego kandydata mniej więcej na sześć miesięcy przed planowanym terminem bierzmowania zaznaczając, kto będzie przygotowywać kandydata do Bierzmowania.

 

 • Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej w godzinach urzędowania telefonicznie (76 7244111 lub 112) lub osobiście. Prosimy, aby zgłoszeń dokonywał ksiądz proboszcz lub inny ksiądz, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów. Przy zgłoszeniu należy podać:
  •  imię i nazwisko kandydata,
  • data urodzenia,
  • nazwę parafii zgłaszającej,
  • kontaktowy numer telefonu kandydata do bierzmowania.

 

 • Na pierwsze spotkanie, kandydaci winni przybyć z Duszpasterzem i przedstawić następujące dokumenty:
  • skierowanie od ks. proboszcza
  • świadectwo chrztu świętego
  • zaświadczenie dla świadka bierzmowania

 

 • Drugie spotkanie ma miejsce na około 3 miesiące przed terminem Bierzmowania. Winni uczestniczyć z kandydatem albo duszpasterz albo świadek. To spotkanie ma głównie charakter weryfikujący stopień przygotowania kandydata

 

 • Trzecie spotkanie głównie ma charakter bezpośredniego przygotowania do obrzędu z nawiązaniem do treści tego sakramentu.

 

 • Kandydaci do bierzmowania winni odbyli spowiedź przed przyjęciem sakramentu w swoich macierzystych parafiach.

 

 • Poniższa tabela zawiera konkretne daty związane z poszczególnymi terminami bierzmowania:

Dokumenty do pobrania

a

Scroll Up