Biskup Aleppo odwiedzi Legnicę

Już w najbliższą sobotę 4 listopada w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy gościć będzie biskup Georges Abou Khazen z syryjskiego miasta Aleppo. Gość z Bliskiego Wschodu osobiście chce podziękować za zbiórkę, jaka odbyła się na Dolnym Śląsku pod nazwą “Dar dla Aleppo”. Uczestniczyła w niej również diecezja legnicka. W sumie udało się zebrać w naszych parafiach blisko 75 tys. złotych. W całej metropolii wrocławskiej to kwota 1 miliona 100 tys. zł. Pieniądze te trafiły do szpitala św. Ludwika w Aleppo. Dzięki nim można było odbudować i wyposażyć zniszczony szpital. Spotkanie z gościem z Syrii rozpocznie się Mszą św. o g. 17, na którą zaprasza ks. Jan Klinkowski

ks. Jan Klinkowski

Podziękowanie Biskupa Aleppo, które dotarło drogą mailową:

Ekscelencje, czcigodni Księża Biskupi,

Drodzy bracia i siostry w wierze,

Zwracam się do Was z podziękowaniem za Waszą szczodrość i za pomoc ofiarowaną szpitalowi św. Ludwika w Aleppo, zarządzanemu przez siostry od św. Józefa. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy zakupić niezbędne urządzenia, których brakowało, lub wymienić te, które zostały uszkodzone w czasie długiej wojny w Syrii, a szczególnie w Aleppo.

Dzięki Wam i Waszej szczodrości możemy ulepszyć naszą posługę w szpitalu i sprostać potrzebom wielu ubogich rannych i chorych.

Dziękuję Wam w imieniu sióstr ze szpitala, w imieniu lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników. Dziękuję Wam we własnym imieniu i w imieniu Kościoła w Aleppo.

Dziękuję Wam w imieniu wszystkich mieszkańców miasta Aleppo, korzystających z owej cennej pomocy.

Dziękuję Wam, bo o nas myślicie, jesteście blisko nas, bo – zawsze to powtarzam – mieć braci, którzy o nas pamiętają i nam pomagają sprawia, że nie myślimy o sobie, jako o mniejszości zapomnianej i pognębionej, ale że stanowimy część wielkiej Rodziny.

J.E. Georges Loutfallah Abou Khazen, Biskup Aleppo

 

Podziękowanie ks. Waldemara Cisło (Pomoc Kościołowi w Potrzebie):

Ludzie są o wiele lepsi niż nam się wydaje…

W Środę Popielcową, kiedy nasze myśli w sposób naturalny koncentrują się na przemijalności i kruchości ludzkiego życia, Dolny Śląsk, z inicjatywy ks. abpa Józefa Kupnego, rozpoczął szlachetną inicjatywę zbiórki środków na pomoc dla jednego ze szpitali z Aleppo, szpitala św. Ludwika. Do tej pory udało nam się zebrać 1 100 000 złotych. Inicjatywa Księdza Arcybiskupa, wsparta przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zjednoczyła do tego szlachetnego dzieła wszystkie Kościoły, przedstawicieli wszystkich partii politycznych, administrację samorządową, rządową, Straż, Policję i wiele innych instytucji działających na terenie Dolnego Śląska.

Syria to kraj od wielu lat pogrążony w wojnie. Statystyki organizacji międzynarodowych są porażające: 7,2 miliona uchodźców wewnętrznych, około 400 tysięcy ofiar śmiertelnych, podobna liczba osób zmarła z powodu braku dostępu do koniecznych leków, zniszczone szpitale, szkoły, brak żywności, prądu i innych koniecznych środków do życia. Takie zbiórki jak ta przeprowadzona na Dolnym Śląsku pomagają nam, choć trochę ulżyć losowi mieszkańców Syrii. Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie zlikwidować wszelkiego zła tego świata, ale każde wyleczone dziecko, każdy uśmiech rodzica, który otrzymał pomoc, sprawia, że ten świat jest choć odrobinę lepszy i to była główna idea, która przyświecała naszej akcji „Dolny Śląsk dla Aleppo”.

Najczęściej powtarzaną prośbą kierowaną do mnie podczas pobytu w Syrii były słowa: „Dziękujemy Polakom, że o nas nie zapominają. Prosimy Was, nie znudźcie się tą pomocą, chociaż trwa ona tyle lat”. To dzięki takiej pomocy, jaką przekazał Dolny Śląsk, wielu mieszkańców Aleppo i innych miast pozostało w swojej ojczyźnie. Co więcej, niektórzy nawet wracają zza granicy. Przykład Dolnego Śląska znajduje już naśladowców w Polsce, gdyż Lubelszczyzna rozpoczęła podobną zbiórkę, tym razem mającą na celu odbudowę mieszkań.

Pragnę wyrazić moje najgłębsze wyrazy wdzięczności Księdzu Arcybiskupowi i Biskupom Metropolii Wrocławskiej, zarówno katolickim jak i przedstawicielom Kościołów prawosławnego i protestanckiego. Dziękuję za trud przeprowadzenia zbiórek w parafiach. Gorąco dziękuję czcigodnym Księżom Proboszczom i wszystkim, którzy się do nich przyczynili.

Akcja ta nie znalazłaby tak szerokiego odzewu, gdyby nie wsparcie medialne. Słowa wdzięczności kieruję na ręce dyrektora Radia Rodzina – księdza Cezarego Chwilczyńskiego i wszystkich jego współpracowników. Dziękuję również innym mediom za podjęcie tego tak ważnego tematu. Jest to pomoc, która daje nadzieję. Za wszelkie dobro, które stało się możliwe dzięki wsparciu władz kościelnych, rządowych i samorządowych Dolnego Śląska, w imieniu mieszkańców Aleppo składam serdeczne „Bóg zapłać”.

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło

Dyrektor Sekcji Polskiej PKWP

Diecezja Legnicka
Scroll Up
Informujemy, że w dniach 19-23 kwietnia (piątek-wtorek) Legnicka Kuria Biskupia jest zamknięta
X