Biskup Legnicki powołał Diecezjalny Zespół Duszpasterstwa Służby Liturgicznej

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski 20 września 2018 roku powołał Diecezjalny Zespół Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. W dniu 14 listopada br. ustanowił Przewodniczącego powyższego Zespołu, którego skład przedstawia się następująco:

  • ks. Mateusz RYCEK – przewodniczący
  • ks. Paweł ADRES – formacja muzyczna
  • ks. Dawid KOSTECKI – sprawy sportowo-rekreacyjne

 

Pełna treść dekretu Biskupa Legnickiego:

 

Przewielebny Księże!

Wypełniając troskę o właściwą formację liturgiczną oraz odpowiednie przygotowanie świętej liturgii we wspólnotach Diecezji Legnickiej z dniem 20 września 2018 roku powołałem Diecezjalny Zespół Duszpasterstwa Służby Liturgicznej w skład, którego wchodzą: ks. Paweł Adres i ks. Dawid Kostecki.

Niniejszym z dniem dzisiejszym ustanawiam Przewielebnego Księdza Przewodniczącym Diecezjalnego Zespołu Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy koordynacja prac formacyjnych oraz koordynacja spraw informacyjnych i organizacyjnych dla członków Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej, zaś pomocą w animacji działań formacyjnych i sportowych mają służyć powołani do tego kapłani wchodzący w skład Zespołu.

Zespół Duszpasterstwa Służby Liturgicznej podlega bezpośrednio pod Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej.

Na podejmowane zadania i obowiązki udzielam Przewielebnemu Księdzu pasterskiego błogosławieństwa i polecam opiece św. Dominika Savio, patrona Służby Liturgicznej. 

 

+ Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki

 

____________________

Przewielebny Ksiądz

MATEUSZ RYCEK

Legnica

 

foto: Jędrzej Rams (Legnicki Gość Niedzielny)

Scroll Up
X