Bóg Starego i Nowego Testamentu. Jeden okrutny, drugi miłosierny?

Odwieczny dylemat czy Bóg w Starym Testamencie różni się od Tego w Nowym stał się tematem przedwakacyjnego spotkania Duszpasterstwa Akademickiego IKONA w Legnicy. 

W tajniki Biblii zaprowadził wszystkich zebranych zaproszony gość, którym w tym miesiącu był ks. dr Piotr Kot, rektor WSD w Legnicy, biblista. W niezwykle precyzyjny, a zarazem prosty sposób przeprowadził nas poprzez Stary Testament do Nowego, by ukazać w słowie Bożym cechy Boga, które można odkryć dzięki lekturze Pisma Świętego. Jednocześnie ks. Piotr ukazał, że temat spotkania IKONY pojawił się już w II wieku, a wspomnianym porównaniem Boga Starego i Nowego Testamentu zajął się Marcjon z Synopy, który stał jest heretykiem i dał początek nurtowi zwanemu marcjonizmem. 

Jednak wspólna lektura tekstów ze Starego i Nowego Testamentu, sięgnięcie do źródła, czyli języka hebrajskiego i grackiego pozwoliło wszystkim zebranym na spotkaniu duszpasterstwa dojść do wniosku, że cechy Boga można odczytać dzięki ciągłości lektury Biblii bez wyrywania pewnych fragmentów z całości. Cechy Boga, który jest pełny litości, miłosierdzia są obecne zarówno w Stary jak i w Nowym Testamencie – jest to ten sam, jedyny Bóg, który prowadzi człowieka poprzez całą historię zbawienia. 

W przyszłym roku akademickim spotkania biblijne podczas których będziemy pochylali się na czytaniami z Wigilii Paschalnej będzie prowadził ks. dr Piotr Kot.  

 

Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X