Był dobrym, pełnym miłości Samarytaninem… 

W dniu 9 października, w Legnicy miały miejsce uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Tadeusza Kisińskiego.

Żegnany jako ksiądz, ale także jako wychowawca pokoleń, gorliwy duszpasterz, opiekun duchowy, duszpasterz byłych żołnierzy AK, kolejarzy, kresowiak, znawca i piewca poezji Adama Mickiewicza, nauczyciel łaciny w Seminarium, a na co dzień, jako przysłowiowy samarytanin.

Dzień wcześniej, 8 października, miał miejsce eksporta do kościoła św. Jacka i Msza św. odprawiana pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka, z udziałem abpa seniora Jana Martyniaka byłego metropolity przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego. Po Mszy św. podjęto modlitewne czuwanie przy trumnie zmarłego do późnych godzin wieczornych.

W dniu pogrzebu, Mszę św. poprzedziły mowy pożegnalne wygłoszone przez księży, parafian i mieszkańców Legnicy, w których dzielono się osobistymi wspomnieniami związanymi ze Zmarłym.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, z udziałem biskupa seniora Stefana Cichego, w gronie ponad 100 koncelebransów przybyłych z diecezji i spoza jej granic. W świątyni nie zabrakło też obecności kleryków WSD, Sióstr zakonnych oraz licznych delegacji, pocztów sztandarowych, reprezentujących różne środowiska miasta.

W wygłoszonej homilii, Biskup legnicki, nawiązując do odczytanej wcześniej ewangelii o miłosiernym samarytaninie, mówił: – Życie ziemskie ks. prałata Tadeusza dobiegło końca. Życie bardzo aktywne zewnętrznie, ale też intensywne w wewnętrznym wymiarze. Pełne relacji z ludźmi, z bliźnimi, i pełne głębokiej relacji z Jedynym Panem, Jezusem Chrystusem. Życie długie, w przeważającej większości życie kapłańskie i przez pół wieku prawie w naszym mieście. Można powiedzieć życie bogate w doświadczenie ludzkich spraw i bogate w przestrzeni, od Kresów, przez Wrocław, do Legnicy. Życie, w którym musiał wiele organizować. Właściwie, organizacja życia tej parafii, to jego dzieło. Jest to życie, które kończąc się, nacechowane było dobrocią i służbą, znajomością kultury i literatury. Potrafił wiele wnosić do wszelkich spotkań, wspólnot, wnosić to, co jest pozytywne. Był po prostu niejednokrotnie dobrym, pełnym miłości samarytaninem.

Nawiązując zaś do śpiewanego podczas liturgii Psalmu, że „wierzymy, iż będziemy oglądać dobra Pana w krainie żyjących”, przypomniał że my, pozostajemy tu jeszcze jako idący pielgrzymi, a zmarły Ks. Prałat jest dla nas świadkiem, który już z tamtej strony, jako ktoś, na którym się to wypełniło, te słyszane słowa podczas liturgii nam przypomina. – Żyjmy tą prawdą tym przesłaniem, i pozostańmy w świadomości, że należymy do świętego Ludu Bożego – apelował ks. Biskup.

Druga część uroczystości miała miejsce na legnickim Cmentarzu Komunalnym. Tej części przewodniczył biskup senior Stefan Cichy, a swoje podziękowanie za pomoc w przygotowaniu uroczystości i udział w niej, złożył aktualny proboszcz parafii ks. Andrzej Ziombra.  .

Ks. prał. Tadeusz Kisiński zmarł 4 października 2017 r. w 88. roku życia i w 62. roku kapłaństwa.

Urodził się w 1929 r. w Ślązakach w Diecezji Lwowskiej. W 1944 r. jego rodzinny dom został spalony. Rodzice po wojnie przyjechali na Dolny Śląsk do Iwna k/ Ścinawy. Przez 2 lata chodził do Gimnazjum w Wołowie, w którym w 1948 r. uzyskał tzw. Małą Maturę. Świadectwo Dojrzałości, uzyskał już w Niższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a następnie został przyjęty do wrocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po święceniach prezbiteratu, które przyjął 19 czerwca 1955 r., jako wikariusz pracował w parafiach: Wrocław-Karłowice, w par. sw. Piotra i Pawła w Legnicy, Wrocławiu-Psie Pole, Wrocławiu-Katedrze i Wrocławiu w parafii Najśw. Maryi Panny na Piasku której od 1967 roku został administratorem. W 1968 roku przybył do Legnicy, pełniąc kolejno posługę rektora, administratora i proboszcza parafii św. Jacka. W latach 1971-1989 pełnił funkcję dziekana Dekanatu Legnica a później Dekanatu Legnica Zachód. W 1997 roku przeszedł na emeryturę będąc rezydentem w tejże parafii. W 1981 r., staraniem ówczesnego abpa Henryka Gulbinowicza otrzymał od  pp Jana Pawła II tytuł Prałata a w 1991 r. został ustanowiony duszpasterzem Światowego Związku Armii Krajowej.

Jego mottem życiowym były słowa A. Mickiewicza: „Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem”

Wspomnienia o Zmarłym i fotogaleria na stronach Radia Plus Legnica www.legnica.fm

 

foto: ks. Piotr Nowosielski (Niedziela legnicka)

 

Pogrzeb ks. prałata Tadeusza Kisińskiego

 

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X