Category Page

Category Page Subtitle
image

Dotacje DWKZ we Wrocławiu w roku 2021

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro

0 comments Anna Kuczyńska
image

Informacja o przesunięciu naboru wniosków do Urzędu Marszałkowskiego

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr XXVI/576/20 z dnia 10 grudnia 2020 r., zostaje odwołany styczniowy ter

0 comments Anna Kuczyńska
image

Dotacje MKiDN na rok 2021

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty b

0 comments Anna Kuczyńska
image

Dotacje z Funduszu Kościelnego na rok 2021

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA – Fundusz Kościelny zaprasza do składania wniosków o udzielenie d

0 comments Anna Kuczyńska
image

Ubezpieczenie mienia – II rata

Diecezjalne Biuro Gospodarcze prosi o dokonywanie wpłat II raty składki ubezpieczenia na konto Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa. Termin wpłaty II

0 comments Anna Kuczyńska
image

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS

Diecezjalne Biuro Gospodarcze informuje, że osoba duchowna może założyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie z opłacenia s

0 comments Anna Kuczyńska
Scroll Up