Category Page

Category Page Subtitle
image

Dotacje MKiDN na rok 2021

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty b

0 comments Anna Kuczyńska
image

Dotacje z Funduszu Kościelnego na rok 2021

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA – Fundusz Kościelny zaprasza do składania wniosków o udzielenie d

0 comments Anna Kuczyńska
image

Ubezpieczenie mienia – II rata

Diecezjalne Biuro Gospodarcze prosi o dokonywanie wpłat II raty składki ubezpieczenia na konto Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa. Termin wpłaty II

0 comments Anna Kuczyńska
image

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS

Diecezjalne Biuro Gospodarcze informuje, że osoba duchowna może założyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie z opłacenia s

0 comments Anna Kuczyńska
image

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Szanowni Państwo,  w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności przeprowadzania w chwili obecnej kontroli stanu t

0 comments Anna Kuczyńska
image

COMPENSA – przesunięcie płatności ubezpieczenia

Diecezjalne Biuro Gospodarcze  informuje, że Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyraziła zgodę na przesuniecie płatności II raty polisy  ub

0 comments Anna Kuczyńska
Scroll Up