Category Page

Category Page Subtitle
image

Dekret zatwierdzający „Instrukcję o posłudze i życiu diakonów stałych w Diecezji Legnickiej”

Niniejszym zatwierdzam Instrukcję o posłudze i życiu diakonów stałych w Diecezji Legnickiej. Określa ona zasady realizacji posługi wyświęc

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
image

Wskazania na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021

WSKAZANIA na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021 dla duchowieństwa i wiernych Kościoła w Polsce odnośnie do czynności liturgicznych i du

0 comments ks. Robert Bielawski
image

List pasterski Biskupa Legnickiego na VI Niedzielę zwykłą (14 lutego 2021)

Umiłowani Diecezjanie! Czas, w którym żyjemy i przeżywamy wspólnotę Kościoła, przynosi różnorakie wyzwania oraz doświadczenie kruchości

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Dekret na Rok św. Józefa

Działając według wskazań Ojca Świętego Franciszka zawartych w liście apostolskim „Patris corde”, a także w oparciu o Dekret Penitencjarii

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Przedłużenie zarządzenia

Przewielebni Księża posługujący w diecezji legnickiej! W związku z trwającą pandemią, Zarządzenie z dnia 13 listopada 2020 (ldz. 1040/SDL/

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
image

Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej

Przewielebni Księża posługujący w Diecezji Legnickiej! W związku z sygnałami, które w ostatnich dniach docierają do Legnickiej Kurii Bisku

0 comments ks. Robert Kristman
Scroll Up