Category Page

Category Page Subtitle
image

Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej

Przewielebni Księża posługujący w Diecezji Legnickiej! W związku z sygnałami, które w ostatnich dniach docierają do Legnickiej Kurii Bisku

0 comments ks. Robert Kristman
image

Dekret Biskupa Legnickiego dot. Okresu Narodzenia Pańskiego

Przewielebni Księża posługujący w Diecezji Legnickiej! Mając na względzie uwarunkowania wynikające z panującej pandemii oraz kierując si

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
image

Komunikat LKB ws. Adwentu oraz wizyty duszpasterskiej

Nowy rok liturgiczny rozpoczynający się okresem Adwentu sprzyja refleksji dotyczącej ostatecznego celu życia człowieka oraz uświadamia nam ogrom

0 comments ks. Robert Kristman
image

„Wobec ostatnich wydarzeń” – słowo Biskupa Legnickiego

Drodzy Diecezjanie! Czcigodni Duszpasterze! Wszyscy zaangażowani w kształtowanie życia wspólnot parafialnych! Umiłowani Siostry i Bracia w Chr

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
image

Zarządzenie Biskupa Legnickiego z 16 października 2020 roku

 Z A R Z Ą D Z E N I E BISKUPA LEGNICKIEGO z 16 października 2020 roku   Mając na uwadze wzbierającą falę zakażeń koronawirusem oraz

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
image

Dekret wprowadzający posługę diakonatu stałego w diecezji legnickiej

Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (charakterem), której nikt

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
Scroll Up