Category Page

Category Page Subtitle
image

58. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego – materiały duszpasterskie

25 kwietnia br. obchodzimy IV. Niedzielę wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza podczas której przypada 58. Światowy Dzień Modlitw o Powo

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Komunikat dot. organizowania uroczystości Pierwszych Komunii Świętych 2021

Przypominam, że w przypadku uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w roku 2021 obowiązuje dalej zarządzenie Biskupa Legnickiego z dnia 22 kwietn

0 comments ks. Robert Kristman
image

Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20) to temat wybrany przez papieża Franciszka na I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starsz

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego – 29 kwietnia

Biskup Kaliski Damian Bryl skierował do duchowieństwa w całej Polsce zaproszenie do łączności podczas tegorocznego "Dnia Męczeństwa Duchowień

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Niedziela Biblijna oraz Narodowe Czytanie Pisma Świętego – materiały duszpasterskie

W najbliższą 3. Niedzielę Wielkanocną (18 kwietnia) już coraz trzynasty będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną oraz rozpoczniemy Ogólnopol

0 comments ks. Robert Bielawski
image

Dekret zatwierdzający „Instrukcję o posłudze i życiu diakonów stałych w Diecezji Legnickiej”

Niniejszym zatwierdzam Instrukcję o posłudze i życiu diakonów stałych w Diecezji Legnickiej. Określa ona zasady realizacji posługi wyświęc

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski
Scroll Up