„Czad i ogień – obudź czujność”. Komunikat.

W związku z trwającym sezonem grzewczym i wynikającymi z tego potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia, i dla życia, Krajowa Izba Kominiarzy zwróciła się do biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego z prośbą o zgodę na przekazanie wiernym, za pośrednictwem Księży Proboszczów, komunikatu następującej treści:

– Sezon zimowy niesie ze sobą zagrożenia związane z ogrzewaniem mieszkań – pożary i zaczadzenia. Krajowa Izba Kominiarzy, wspierając kampanię prewencyjną „Czad i ogień – obudź czujność!, przypomina, że kominy: instalacje dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, ale główna zasada bezpieczeństwa. Zapobiega bowiem zaczadzeniom, pożarom, spełniając tym samym jeden z warunków ubezpieczenia domu.

Obowiązek przeprowadzenia okresowego czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dotyczy również budynków jednorodzinnych. Za te czynności odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca nieruchomości.

Utrzymywanie instalacji grzewczo-kominowych w dobrym stanie technicznym, spalanie paliw dobrej jakości oraz okresowe czyszczenie kominów jest ekonomiczne i proekologiczne. Ma to zasadniczy wpływ za zmniejszenie emisji toksycznych gazów i pyłów do atmosfery, co w efekcie zmniejsza zjawisko smogu.

W przypadku pożaru lub zaczadzenia, brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów, może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Równocześnie zachęcamy do instalacji czujników tlenku węgla oraz dymu. Takie urządzenia mogą uratować zdrowie i życie mieszkańców. Instalację czujników należy wykonać w konsultacji z kominiarzem podczas okresowej kontroli lub czyszczenia kominów

Marcin Ziombski, Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

 

Komunikat można odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych i wywiesić na tablicach ogłoszeń.

Ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik prasowy Diecezji Legnickiej

(foto pixabay)

Scroll Up