Dekret Biskupa Legnickiego dot. Okresu Narodzenia Pańskiego

Przewielebni Księża posługujący w Diecezji Legnickiej!

Mając na względzie uwarunkowania wynikające z panującej pandemii oraz kierując się dobrem duchowym wiernych, mocą uprawnień udzielonych Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przez Papieża Franciszka (zob. Prot. N.59720 z 16 grudnia br.) zezwalam prezbiterom przebywającym na terenie Diecezji Legnickiej, aby w obecnym roku liturgicznym, w uroczystości: Narodzenia Pańskiego, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Objawienia Pańskiego, mogli sprawować cztery Msze święte, ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra duchowego wiernych, i zawsze z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie kan. 951 KPK.

Na czas przygotowania do Świąt, a także na pełne pokoju świętowanie Narodzin naszego Zbawiciela, zapewniając o modlitewnej pamięci, udzielam pasterskiego błogosławieństwa Wam, drodzy Bracia w kapłaństwie, a także Członkom wspólnot, którym posługujecie.

 

blank

 

DO POBRANIA:

 

 

Scroll Up