Dekret powołujący Radę Młodych

Wyrażając troskę duszpasterską Kościoła Legnickiego o młodych ludzi z dniem 18 stycznia 2017 roku powołuję Radę Młodych Diecezji Legnickiej. Na czele Rady stanie Zarząd Rady Młodych Diecezji Legnickiej w składzie:

  1. Marek Staroń, Przewodniczący
  2. Ksiądz Przemysław Superson, Zastępca Przewodniczącego
  3. Monika Petelska, Sekretarz Rady
  4. Katarzyna Hul
  5. Michał Jezioro
  6. Krzysztof Pieszko
  7. Jakub Rajfur

Zadaniem Zarządu jest organizowanie pracy Rady, tak aby jak najlepiej towarzyszyła młodym ludziom w drodze do dojrzałości oraz pomoc w otwieraniu się na Boga i w aktywnym budowaniu Kościoła. Szczegółowe zadania Zarządu oraz Rady określa Statut. Proszę, aby do końca stycznia br. Zarząd przedstawił osoby, które wejdą w skład Rady Młodych.

Jednocześnie ustanawiam Księdza dra Piotra Kota Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej koordynatorem prac Zarządu i Rady jak również całego Duszpasterstwa Młodzieży na terenie Diecezji Legnickiej.

Wszystkim wchodzącym w skład Rady wypraszam potrzebne łaski i błogosławię.

 

† Zbigniew Kiernikowski

biskup legnicki

ldz. 61/2017

Scroll Up