Doradcy rodzinni u Matki Bożej Łaskawej

Tegoroczne wiosenne spotkanie doradców życia rodzinnego odbyło się w Krzeszowie w dniach 13-14 kwietnia. Pierwszego dnia uczestnicy złożyli swoje podziękowania i prośby przed tronem Matki Bożej Łaskawej i św. Józefa. Dla wielu była to również okazja do zwiedzenia sanktuarium.

Następny dzień obfitował w ciężką pracę warsztatową. Doradcy życia rodzinnego odbyli szkolenie z naturalnych metod rozpoznawania płodności. Warsztaty dobyły się w dwóch grupach: metoda wg prof. Rotzera, którą poprowadziła wieloletnia instruktorka Instytutu Naturalnej Regulacji Poczęć INER Katarzyna Chorodeńska z Wrocławia; oraz metoda polska p. Teresy Kramarek, którą poprowadziła instruktorka metody Barbara Tomaszewska również z Wrocławia.

Warsztaty pomogły usystematyzować już zdobytą przez doradców wiedzę na temat danej metody, wyjaśnić wątpliwości, przećwiczyć trudniejsze karty i wspólnie przeanalizować najczęściej pojawiające się w poradniach problemy związane z płodnością.

W szkoleniu wzięło udział 45 doradców z całej diecezji, którzy na co dzień posługują w specjalistycznych i parafialnych poradniach rodzinnych. Każdy doradca jest również nauczycielem naturalnych metod rozpoznawania płodności: metody wg prof. Rotzera, metody polskiej lub angielskiej. Bez względu na to, jakiej doradca naucza metody, bardzo ważne jest by posiadał aktualną i dokładną wiedzę i umiejętności, by mógł uczyć kobiety i pary małżeńskie naturalnych metod planowania rodziny.

Spotkania doradców odbywają się dwa razy w roku. Są okazją nie tylko do poszerzania wiedzy, ale także do formacji duchowej i wymiany doświadczeń.

Pełna lista doradców życia rodzinnego posługujących w diecezji legnickiej znajduje się na stronie duszpasterstwa rodzin: www.drdl.diecezja.legnica.pl

Więcej na stronie Niedzieli legnickiej

 

Scroll Up