Dotacje MKiDN na rok 2021

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji ministra należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem systemu EBOI w terminie do 31 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3

Informujemy, że pomocy i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 7:30 – 15:30 udziela Anna Dubińska -Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl

Scroll Up