Dotacje z Funduszu Kościelnego na 2020 rok

Biuro Zarządzania i Koordynacji Funduszy Pomocowych zawiadamia, że wzorem lat ubiegłych, kościelne osoby prawne, w tym parafie, mogą się ubiegać o przyznanie dotacji z Funduszu Kościelnego na realizację w 2020 roku zadań dotyczących konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

Obowiązuje tylko jeden nabór wniosków w terminie do 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny

Informujemy jednocześnie, że Biuro udziela zainteresowanym parafiom pomocy w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia planowanego do wykonania w 2020 r. oraz na etapie jego rzeczowo-finansowego rozliczenia.

Scroll Up