Zgłoszenia kandydatów do DSSLiA, ks. proboszczowie powinni przesłać do Biskupa Legnickiego, do dnia 27 września 2019 roku (Formularz zgłoszenie kandydata do pobrania poniżej). 

Założenia oraz rys historyczny prowadzonej przez DSSLiA formacji, zamieszczone zostały poniżej w opracowaniu: Formacja i posługa stałych lektorów oraz akolitów w Diecezji Legnickiej, jak również: DSSLiA założenia i realizacja oraz Zadania stałego lektora i akolity. Zachęcamy do lektury! 

Mężczyźni przystępujący do trzyletniej formacji w DSSLiA, winni mieć min. 22 lata (promocja może nastąpić w wieku 25 lat). Kandydat do DSSLiA oraz jego proboszcz, po zakwalifikowaniu zostaną o tym poinformowani. Następnie kandydat otrzyma zaproszenie na spotkanie informacyjne (11 października). 

Trzyletnia formacja przewiduje udział w wykładach prowadzonych przez Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka =DSL (4 semestry) oraz zajęcia w trzecim roku formacji. Terminy zjazdów i warunki uczestnictwa podane są w zakładce DSL. 

Uwaga! Zgłaszając kandydata do DSSLiA, nie trzeba wypełniać zgłoszenia do DSL. 

Scroll Up