Diecezjalna Szkoła Stałego Lektora i Akolity Edycja III 2019-2022 Termin zgłoszenia: 27 września 2019 Dyrektor ks. dr Mariusz Majewski
e-mail: xmmariusz@gmail.com
Spotkanie informacyjne 11 października 2019

Zgłoszenia kandydatów do DSSLiA, ks. proboszczowie powinni przesłać do Biskupa Legnickiego, do dnia 27 września 2019 roku (Formularz zgłoszenie kandydata do pobrania poniżej). 

Założenia oraz rys historyczny prowadzonej przez DSSLiA formacji, zamieszczone zostały poniżej w opracowaniu: Formacja i posługa stałych lektorów oraz akolitów w Diecezji Legnickiej, jak również: DSSLiA założenia i realizacja oraz Zadania stałego lektora i akolity. Zachęcamy do lektury! 

Mężczyźni przystępujący do trzyletniej formacji w DSSLiA, winni mieć min. 22 lata (promocja może nastąpić w wieku 25 lat). Kandydat do DSSLiA oraz jego proboszcz, po zakwalifikowaniu zostaną o tym poinformowani. Następnie kandydat otrzyma zaproszenie na spotkanie informacyjne (11 października). 

Trzyletnia formacja przewiduje udział w wykładach prowadzonych przez Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka =DSL (4 semestry) oraz zajęcia w trzecim roku formacji. Terminy zjazdów i warunki uczestnictwa podane są w zakładce DSL. 

Uwaga! Zgłaszając kandydata do DSSLiA, nie trzeba wypełniać zgłoszenia do DSL. 

Slide Diecezjalna Szkoła Stałego Lektora i Akolity Dokumenty do pobrania: check_circle Dekret powołujący do istnienia Diecezjalną Szkołę Stałego Lektora i Akolity check_circle Dekret dyrektora Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity check_circle Założenia i realizacja Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity check_circle Zadania stałego lektora i akolity check_circle Formularz zgłoszenia kandydata
Scroll Up