Dla pogłębienia formacji liturgicznej w naszej diecezji Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał 18 września 2017 roku Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającą przy Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej.

 

Formacja w DSL – jak napisał Ksiądz Biskup w dekrecie powołującym tę szkołę – jest skierowana do osób dorosłych, które na stałe mieszkają w parafii i są już zaangażowane w życie liturgiczne parafii lub też mają realną możliwość włączenia się w parafialny zespół liturgiczny. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety powyżej 20 roku życia. Do DSL księża proboszczowie powinni skierować przynajmniej dwie – trzy osoby z parafii, tak żeby mogły one tworzyć małą wspólnotę. Byłoby bardzo wskazane, żeby w zajęciach – jeśli to tylko możliwe – uczestniczył również duszpasterz, pod którego opieką te osoby mogłyby się dalej formować i angażować w życie liturgiczne parafii.

 

W pierwszej edycji Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej w Legnicy wzięło udział ponad 80 osób. W drugim, fakultatywnym roku zajęć uczestniczyło blisko 30 osób. Diecezjalna Szkoła Liturgiczna organizuje też cykliczne sesje liturgiczne w Bolesławcu.

 

Od bieżącego roku w zajęciach DSL będą również uczestniczyli kandydaci na stałych lektorów i akolitów oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

KTO może zostać uczestnikiem zajęć DSL?

Formacja w DSL jest skierowana do dorosłych kobiet i mężczyzn (powyżej 20 roku życia),które pragną pogłębić swoją formację chrześcijańską i liturgiczną oraz są gotowe do angażowania się
w życie liturgiczne parafii.

Jeśli to tylko możliwe, w zajęciach powinny uczestniczyć przynajmniej dwie, trzy osoby wyznaczone przez Księdza Proboszcza, które będą mogły tworzyć zaczątek zespołu liturgicznego, a jeśli taki zespół istnieje w parafii, dołączą do niego. Na miarę możliwości w zajęciach DSL, a przynajmniej w ich części, mógłby uczestniczyć również duszpasterz, który później będzie współpracował z tymi osobami w parafii.

GDZIE i KIEDY będą się odbywały zajęcia?

Zajęcia DSL będą się odbywały w Legnicy, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się26 października 2019 r. w godz. 12.00-16.00.Terminy kolejnych, całodziennych sesji (w godz. 9.00-18.00) są następujące: 16 listopada br., 14 XII br., w roku 2020 – 11  stycznia, 22 lutego, 21 marca, 4 kwietnia, 16 maja (sesja wyjazdowa). Zakończenie DSL jest planowane na 13 czerwca 2020 r.

Wszystkich chętnych zapraszamy dodatkowo do udziału w sesji liturgicznej, która odbędzie się 28 września br. w Bolesławcu (szczegółowe informacje zostaną podane na początku września na stronie internetowej diecezji).

JAK się zgłosić?

Na stronie internetowej diecezji legnickiej, w zakładce „Diecezjalna Szkoła Liturgiczna” jest do pobrania formularz kandydata do DSL. Powinien być podpisany przez ks. Proboszcza lub opiekuna wspólnoty, jeśli ona kieruje kandydata do DSL. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do 30 września br.

ILE to będzie kosztowało?

Opłata za każdą sesję będzie wynosiła ok. 40 zł od osoby (w zależności od liczby uczestników) i obejmie koszty wykładów, materiałów oraz posiłków. Sposób finansowania należy uzgodnić w ramach parafii, które będą delegowały uczestników szkoły. Jedna z możliwości jest taka, że koszt uczestnictwa pokrywa parafia, natomiast koszt dojazdu i częściowo wyżywienia – w miarę możliwości – sami uczestnicy.

CHRZCIELNY WYMIAR WIELKIEGO POSTU I PIĘĆDZIESIĄTNICY

PROGRAM

CZYM JEST DSL?

Dla pogłębienia formacji liturgicznej w naszej diecezji Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał 18 września 2017 roku Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającą przy Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej.

 

Formacja w DSL – jak napisał Ksiądz Biskup w dekrecie powołującym tę szkołę – jest skierowana do osób dorosłych, które na stałe mieszkają w parafii i są już zaangażowane w życie liturgiczne parafii lub też mają realną możliwość włączenia się w parafialny zespół liturgiczny. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety powyżej 20 roku życia. Do DSL księża proboszczowie powinni skierować przynajmniej dwie – trzy osoby z parafii, tak żeby mogły one tworzyć małą wspólnotę. Byłoby bardzo wskazane, żeby w zajęciach – jeśli to tylko możliwe – uczestniczył również duszpasterz, pod którego opieką te osoby mogłyby się dalej formować i angażować w życie liturgiczne parafii.

 

W pierwszej edycji Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej w Legnicy wzięło udział ponad 80 osób. W drugim, fakultatywnym roku zajęć uczestniczyło blisko 30 osób. Diecezjalna Szkoła Liturgiczna organizuje też cykliczne sesje liturgiczne w Bolesławcu.

 

Od bieżącego roku w zajęciach DSL będą również uczestniczyli kandydaci na stałych lektorów i akolitów oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

NABÓR DO DSL

KTO może zostać uczestnikiem zajęć DSL?

Formacja w DSL jest skierowana do dorosłych kobiet i mężczyzn (powyżej 20 roku życia),które pragną pogłębić swoją formację chrześcijańską i liturgiczną oraz są gotowe do angażowania się
w życie liturgiczne parafii.

Jeśli to tylko możliwe, w zajęciach powinny uczestniczyć przynajmniej dwie, trzy osoby wyznaczone przez Księdza Proboszcza, które będą mogły tworzyć zaczątek zespołu liturgicznego, a jeśli taki zespół istnieje w parafii, dołączą do niego. Na miarę możliwości w zajęciach DSL, a przynajmniej w ich części, mógłby uczestniczyć również duszpasterz, który później będzie współpracował z tymi osobami w parafii.

GDZIE i KIEDY będą się odbywały zajęcia?

Zajęcia DSL będą się odbywały w Legnicy, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się26 października 2019 r. w godz. 12.00-16.00.Terminy kolejnych, całodziennych sesji (w godz. 9.00-18.00) są następujące: 16 listopada br., 14 XII br., w roku 2020 – 11  stycznia, 22 lutego, 21 marca, 4 kwietnia, 16 maja (sesja wyjazdowa). Zakończenie DSL jest planowane na 13 czerwca 2020 r.

Wszystkich chętnych zapraszamy dodatkowo do udziału w sesji liturgicznej, która odbędzie się 28 września br. w Bolesławcu (szczegółowe informacje zostaną podane na początku września na stronie internetowej diecezji).

JAK się zgłosić?

Na stronie internetowej diecezji legnickiej, w zakładce „Diecezjalna Szkoła Liturgiczna” jest do pobrania formularz kandydata do DSL. Powinien być podpisany przez ks. Proboszcza lub opiekuna wspólnoty, jeśli ona kieruje kandydata do DSL. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do 30 września br.

ILE to będzie kosztowało?

Opłata za każdą sesję będzie wynosiła ok. 40 zł od osoby (w zależności od liczby uczestników) i obejmie koszty wykładów, materiałów oraz posiłków. Sposób finansowania należy uzgodnić w ramach parafii, które będą delegowały uczestników szkoły. Jedna z możliwości jest taka, że koszt uczestnictwa pokrywa parafia, natomiast koszt dojazdu i częściowo wyżywienia – w miarę możliwości – sami uczestnicy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
MATERIAŁY DO POBRANIA

CHRZCIELNY WYMIAR WIELKIEGO POSTU I PIĘĆDZIESIĄTNICY

FILMY
WIADOMOŚCI DIECEZJALNEJ SZKOŁY LITURGICZNEJ
12
Scroll Up