Diecezjalna Szkoła Liturgiczna im. ks. Marka Adaszka

10 listopada 2018

PROGRAM

 

09.00 – Wprowadzenie

09.10-10.40 – Liturgia Mszy Świętej-synteza, ks. Krzysztof Wiśniewski

przerwa

11.00-11.40 – Historia zbawienia, ks. Piotr Kot

12.00 – Eucharystia w katedrze

13.30 – Posiłek

14.15 – Historia zbawienia cd.

15.10-15.40 – Wprowadzenie do niedzielnych czytań

15.50 – Funkcja psałterzysty, ks. Piotr Dębski

do 17.30 – Ćwiczenia z emisji głosu, ks. Piotr Dębski

Czym jest DSL?


Dla pogłębienia formacji liturgicznej w naszej diecezji Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał 18 września 2017 Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającą przy Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej.

Formacja w DSL – jak napisał Ksiądz Biskup w dekrecie powołującym tę szkołę – jest skierowana do osób dorosłych, które na stałe mieszkają w parafii i są już zaangażowane w życie liturgiczne parafii lub też mają realną możliwość włączenia się w parafialny zespół liturgiczny. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety powyżej 20 roku życia. Do DSL księża proboszczowie powinni skierować przynajmniej trzy osoby z parafii, tak żeby mogły one tworzyć małą wspólnotę. Byłoby bardzo wskazane, żeby w zajęciach – jeśli to tylko możliwe – uczestniczył również duszpasterz, pod którego opieką te osoby mogłyby się dalej formować i angażować w życie liturgiczne parafii. 

Zajęcia DSL w bieżącym roku akademickim będą prowadzone w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy raz w miesiącu przez całą sobotę. W tym roku zaproszenie do udziału jest skierowane głównie do dekanatów legnickich i sąsiednich, ale dotyczy wszystkich zainteresowanych DSL. 

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X