Diecezjalna Szkoła Liturgiczna im. ks. Marka Adaszka

Czym jest DSL?


Dla pogłębienia formacji liturgicznej w naszej diecezji Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał 18 września 2017 Diecezjalną Szkołę Liturgiczną im. ks. Marka Adaszka (DSL) działającą przy Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej.

Formacja w DSL – jak napisał Ksiądz Biskup w dekrecie powołującym tę szkołę – jest skierowana do osób dorosłych, które na stałe mieszkają w parafii i są już zaangażowane w życie liturgiczne parafii lub też mają realną możliwość włączenia się w parafialny zespół liturgiczny. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety powyżej 20 roku życia. Do DSL księża proboszczowie powinni skierować przynajmniej trzy osoby z parafii, tak żeby mogły one tworzyć małą wspólnotę. Byłoby bardzo wskazane, żeby w zajęciach – jeśli to tylko możliwe – uczestniczył również duszpasterz, pod którego opieką te osoby mogłyby się dalej formować i angażować w życie liturgiczne parafii. 

Zajęcia DSL w bieżącym roku akademickim będą prowadzone w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy raz w miesiącu przez całą sobotę. W tym roku zaproszenie do udziału jest skierowane głównie do dekanatów legnickich i sąsiednich, ale dotyczy wszystkich zainteresowanych DSL. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Diecezjalnej do 10 listopada.

Niezbędne informacje

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DSL

TERMINY SPOTKAŃ

  • 25 listopada 2017, godz. 12.00-15.30
  • 9 grudnia 2017, godz. 10.00-16.00
  • 13 stycznia 2018, godz. 9.00-17.15
  • 10 lutego 2018, godz. 9.00-18.00
  • 10 marca 2018, godz. 9.00-18.00
  • 14 kwietnia 2018, godz. 9.00.18.00
  • 12 maja 2018, sesja wyjazdowa
  • 16 czerwca 2018, zakończenie I edycji DSL, godz. 9.30-13.00

OPŁATA

Opłata za każdą z sesji będzie wynosiła ok. 40 zł od osoby (w zależności od liczby uczestników) i obejmie koszty wykładów, materiałów oraz posiłków. Sposób finansowania należy uzgodnić w ramach parafii, które będą delegowały uczestników szkoły. Sugerujemy jednak, aby koszt uczestnictwa pokrywała parafia, natomiast koszt dojazdu i częściowo wyżywienia – w miarę możliwości – sami uczestnicy.

PROGRAM OSTATNIEJ SESJI DSL

16 czerwca 2018:

godz. 11.45

przygotowanie do liturgii – katedra legnicka

* * *

godz. 12.00

Msza Święta pod przewodnictwem bpa Zbigniewa Kiernikowskiego
w katedrze legnickiej

* * *

godz. 14.00

Obiad

* * *

godz. 14.30

Rozdanie dyplomów – aula Wyższego Seminarium Duchownego

* * *

Diecezja Legnicka
Scroll Up
Informujemy, że w lipcu i sierpniu furta kurialna będzie otwarta w godzinach 9.00-13.00
X