Wydział duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej Godziny urzędowania: Pon. - pt.: 9.00 - 14.00 wtorek tylko sekretariat 76-724-41-11 Dyrektor ks. Robert Bielawski
tel. 784-630-299 (w godz. urzędowania)
e-mail: duszpasterski@icloud.com
Sekretariat p. Dominika Warmuz
tel. 76-724-41-11
e-mail: duszpasterski@diecezja.legnica.pl

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA

Kwiecień 2021
 • Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

   

INTENCJE PAPIESKIE NA CAŁY ROK 2021 »

ROCZNICE URODZIN I IMIENINY

23 kwietnia
 • ks. Jerzy Adamczewski
  imieniny,

 • ks. Jerzy Jastrzębski
  imieniny,

 • ks. Jerzy Jerka
  imieniny,

 • ks. Jerzy Mitręga
  rocznica urodzin i imieniny

 • ks. Wojciech Kempski
  imieniny,

 • ks. Wojciech Mroszczak
  imieniny,

 • ks. Wojciech Myślecki
  imieniny,

 • ks. Wojciech Sękowski
  imieniny,

ROCZNICE ŚMIERCI

23 kwietnia
 • + ks. Wiktor Chmurzyński (1961)
  miejsce pochówku: Wrocław-Pracze

AKTUALNOŚCI

Najbliższe wydarzenia

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Slide Legnicka Kuria Biskupia Wydział duszpasterski główne zadania check_circle rozeznawanie stanu, potrzeb i problemów duszpasterskich w diecezji check_circle planowanie oraz realizacja programu duszpasterskiego w diecezji w oparciu o ogólnopolski program duszpasterski check_circle koordynacja działań duszpasterskich, przygotowanie odpowiednich wytycznych i materiałów duszpasterskich check_circle inspirowanie inicjatyw duszpasterskich w różnych dziedzinach działalności duszpasterskiej na terenie diecezji check_circle koordynowanie i wspieranie spraw związanych z organizacją uroczystości diecezjalnych check_circle organizowanie kursów, szkoleń i spotkań formacyjnych w dziedzinie duszpasterskiej

Referat ds. Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży ks. Przemysław Superson
diecezjalny duszpasterz młodzieży
ks. Robert Bielawski
diecezjalny duszpasterz akademicki
ks. Tomasz Pązik
asystent kościelny KSM
ks. Damian Skrzypek
moderator diecezjalny ERM
check_circlekoordynuje i animuje pracę formacyjną dzieci i młodzieży wykraczającą poza systemowe nauczenie religii w szkole
zobacz stronę arrow_right
Referat ds. Ekumenizmu ks. Andrzej Jarosiewicz
proboszcz parafii
Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja
w Bolesławcu
check_circlekontakt ekumeniczny ze wspólnotami chrześcijańskimi
check_circleorganizowanie obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
check_circleprzygotowanie i propagowanie materiałów z zakresu duszpasterstwa ekumenicznego
check_circleposzukiwanie możliwych form współpracy także ze wspólnotami niechrześcijańskimi
Referat ds. Misji ks. Paweł Wołczański
ojciec duchowny
Wyższego Seminarium Duchownego
w Legnicy
check_circlekontakt i współpraca w imieniu biskupa z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji oraz z instytucjami misyjnymi w Polsce
check_circletroska o misjonarzy duchownych i świeckich pochodzących z diecezji,
check_circlebudzenie odpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła wśród wiernych
check_circletroska duszpasterska nad organizacjami misyjnymi działającymi na terenie diecezji, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
check_circlepopularyzowanie ogólnokościelnych akcji misyjnych na terenie diecezji
Egzorcyści diecezjalni ks. Bronisław Kryłowski
proboszcz parafii pw. św. Rodziny
w Legnicy
ks. Antoni Pławecki
rezydent parafii pw. św. Jacka
w Legnicy
ks. Krzysztof Wiśniewski
ojciec duchowny
Wyższego Seminarium Duchownego
w Legnicy
check_circlesprawują posługę egzorcyzmu uroczystego wyłącznie na mocy specjalnego i wyraźnego zezwolenia biskupa
Learn More arrow_right
Penitencjarze
wyznaczenie kapłani
z terenu diecezji legnickiej
check_circlew imieniu biskupa słuchają spowiedzi świętej i odpuszczają szczególnie ciężkie grzechy, z których rozgrzeszenie jest zarezerwowane
Scroll Up