Etap diecezjalny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej rozstrzygnięty

Dnia 7 marca 2018 roku o godz. 11.00 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy odbył się etap diecezjalny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka. Do Legnicy przybyło 32 zwycięzców etapu szkolnego, który odbył się dnia 29 listopada 2017 roku. Wzięło w nim udział 458 uczniów z 32 szkół naszej diecezji.

Do uczestników Olimpiady, którzy przybyli ze swoimi katechetami, słowo pozdrowienia skierował ks. dr Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Pogratulował uczniom osiągnięcia satysfakcjonujących wyników w etapie szkolnym. Nawiązał też do hasła tegorocznej Olimpiady. Życzył wszystkim sukcesów w Olimpiadzie. Ksiądz Dyrektor poprowadził modlitwę, przedstawił obecnym członków Komisji Olimpiady, a także podał zasady, według których miały przebiegać zmagania olimpijskie.

Nad prawidłowością przebiegu etapu diecezjalnego czuwała Komisja w składzie:

1. ks. dr Jarosław Kowalczyk – przewodniczący

2. ks. mgr Marcin Bogucki

3. mgr Małgorzata Klepacka

4. mgr Mirosław Kalisz

Nad katechetami sprawdzającymi prace konkursowe czuwał ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT – dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego w Legnicy.

Po zajęciu miejsc olimpijczycy przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych, na co mieli 45 minut. Trzeba było odpowiedzieć na 31 pytań. Maksymalnie można było uzyskać 65 punktów.

O godz. 12.15 Komisja przystąpiła do sprawdzania prac. W tym czasie młodzież została zaproszona na film pt. „Niebo istnieje naprawdę.” Po projekcji był czas na poczęstunek, a o godz. 14.00 zostały ogłoszone wyniki. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody oraz przyjęli gratulacje od Księdza Dyrektora.

Laureaci etapu diecezjalnego XXVIII OTK:

1. Karolina BIAŁACHOWSKA – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze (katecheta przygotowujący: dr Magdalena JAROSZEWICZ) – 46 punktów

2. Katarzyna MARUSIAK – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu (katecheta przygotowujący: ks. dr Tomasz KRAUZE) – 45 punktów

3. Jędrzej PERDEK – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze (katecheta przygotowujący: dr Magdalena JAROSZEWICZ) – 40 punktów

Wymienieni laureaci będą reprezentować Diecezję Legnicką na etapie ogólnopolskim w Porszewicach (Archidiecezja Łódzka) w dniach 5-7 kwietnia 2018 roku.

Życzymy powodzenia i światła Ducha Świętego w olimpijskich zmaganiach!

W ETAPIE DIECEZJALNYM XXVIII OTK WZIĘŁO UDZIAŁ 32 UCZNIÓW Z 20 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. TOWARZYSZYŁO IM 19 KATECHETÓW!

 

foto: Monika Łukaszów (Niedziela legnicka)

 

Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X