I Pielgrzymka Mężczyzn do Krzeszowa

Diecezjalna pielgrzymka mężczyzn do Krzeszowa – 1.05.2018r.

“Mężczyźni u tronu Matki Bożej Łaskawej i św. Józefa”

1 maja 2018r. odbędzie się I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Krzeszowa pod hasłem: „W poszukiwaniu tożsamości mężczyzny za przyczyną św. Józefa”. To wydarzenie ma za zadanie wzmocnić mężczyzn, by byli ostoją dla swoich rodzin i Kościoła. Pielgrzymka będzie okazją do formacji, spotkania w męskim gronie, a także do modlitwy, uwielbienia i zawierzenia swojego życia Maryi i św. Józefowi.

Podczas pielgrzymki Mszę św. będzie sprawował bp Marek Mendyk, zaś zawierzenie mężczyzn i rodzin Matce Bożej poprowadzi diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Mariusz Habiniak. Nie zabraknie także konferencji, wygłoszą je: ks. Mariusz Jeżewicz SDB i dr Adrian Kurcbart. Szczegółowe informacje na stronach internetowych: www.drdl.diecezja.legnica.pl

achęcamy mężczyzn naszej diecezji, wraz z rodzinami, do wzięcia udziału w Diecezjalnej Pielgrzymce. Mamy nadzieję, że owocne przeżycie pielgrzymki do Krzeszowa będzie inspiracją do zainicjowania duszpasterstwa mężczyzn diecezji legnickiej pod patronatem św. Józefa. Przewidywany czas trwania pielgrzymki: 10:00 – 16:00

PROGRAM

Kościół św. Józefa:

10.00 – Litania do św. Józefa. Uwielbienie Boga śpiewem – Zespół katedralny Cantus mirabilis

10.15 – Wprowadzenie – ks. dr Józef Lisowski – kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej

10:30 – Konferencja I: „Różnice między mężczyznami a kobietami” – ks. mgr Mariusz Jeżewicz SDB – dyrektor Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

11.30 – Świadectwo Mężczyzn św. Józefa

11:45 – Uwielbienie Boga śpiewem. Przygotowanie do Mszy Świętej

12:00 – Msza Święta w kościele brackim św. Józefa pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka

13.15 – Agapa

14.00 – Uwielbienie Boga śpiewem

14.15 – Konferencja II: „W poszukiwaniu tożsamości mężczyzny” – dr Adrian Kurcbart – Kielce

15.15 – Świadectwo – Andrzej Wanat – Oświęcim

15.30 – Tajemnice opactwa krzeszowskiego – Grzegorz Żurek – kierownik Biura Pielgrzyma

16:00 – Litania loretańska do Matki Bożej z aktem zawierzenia mężczyzn i rodzin Matce Bożej – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin – ks. Mariusz Habiniak

16.30 – Rozesłanie mężczyzn – Ite Missa est!

Diecezja Legnicka
Scroll Up
Informujemy, że w dniu 18 kwietnia (czwartek) Legnicka Kuria Biskupia jest otwarta do godz. 14.00,
natomiast w dniach 19-23 kwietnia (piątek-wtorek) LKB jest zamknięta
X