Informacja o przesunięciu naboru wniosków do Urzędu Marszałkowskiego

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr XXVI/576/20 z dnia 10 grudnia 2020 r., zostaje odwołany styczniowy termin naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Nowy termin naboru wniosków na rok 2021 zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.dolnyslask.pl w zakładce Kultura – Dział Dziedzictwa Kulturowego – Nabór wniosków 2021 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Scroll Up