Informacje porządkowe dot. pogrzebu ks. Tadeusza Dąbskiego

Obrzędy ostatniego pożegnania śp. ks. kanonika Tadeusza Dąbskiego będą odbywać się w trudnych warunkach trwającej pandemii oraz „czerwonej strefy” obowiązującej na terenie Prochowic. Mając na uwadze powyższy stan rzeczy Legnicka Kuria Biskupia pragnie podać zasady przebiegu uroczystości pogrzebowych:

1. Według państwowych rozporządzeń w prochowickim kościele może jednocześnie przebywać maksymalnie 90 osób. Podział tych miejsc będzie wyglądał następująco:

Księża (po prawej stronie kościoła)

– 14 miejsc dla księży z kursu seminaryjnego ks. Tadeusza

– 10 miejsc dla księży z dekanatu Prochowice

– 10 miejsc dla przedstawicieli Legnickiej Kurii Biskupiej i Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej

– 3 miejsca dla przedstawicieli Metropolitalnego Sądu Kościelnego we Wrocławiu

– 3 miejsca dla przedstawicieli Sądu Kościelnego Diecezji Świdnickiej

Osoby świeckie (po lewej stronie kościoła i na chórze)

– 25 miejsc dla Rodziny

– 20 miejsc dla parafian

– 5 miejsc dla przedstawicieli władz samorządowych

2. Wszystkich uczestników pogrzebu obowiązują maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekcja dłoni przed wejściem do kościoła i po wyjściu z niego. Należy także stosować się do zaleceń strażaków z OSP Prochowice, którzy będą pełnić funkcje porządkowe podczas Liturgii pogrzebowej.

3. Inne osoby niestety nie będą mogły wejść do świątyni. Pozostając na zewnątrz są zobowiązane do używania maseczek oraz zachowania odpowiedniego dystansu od pozostałych osób. Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane przez Internet. Zachęcamy do takiej formy brania w nich udziału.

4. Link do transmisji z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach:

https://www.youtube.com/channel/UCw6leOP8D98NDA_g45f0Yhg

  

 

 

Scroll Up