IV Nocna Droga Krzyżowa z Lubina

Droga Krzyżowa z 23 na 24 marca br.

Możliwość wyboru trasy:

1 trasa: Lubin – Chocianów (28 km)

2 trasa: Lubin – Chocianów – Bolesławiec (62 km)

Celem tej wyjątkowej Drogi Krzyżowej jest podjęcie wyzwania, zmierzenie się ze swymi słabościami, nade wszystko – spotkanie się z Bogiem twarzą w twarz.

Nocna Droga Krzyżowa to prawdziwe ćwiczenie duchowe, po którym człowiek może zostać rzeczywiście przemieniony. Milczenie, modlitwa, medytacja, długa nocna trasa, to wszystko „tylko” po to, by spotkać z Bogiem. Nocna Droga Krzyżowa polega na pokonaniu w nocy wybranej trasy, medytowaniu rozważań i zmaganiu się z własnymi słabościami. Uczestnictwo ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej.

Spotkanie pielgrzymów rozpocznie Msza św. 23 marca (piątek) o godz. 20.00 w kościele p.w. św. Jana Bosko Po Mszy św. wyruszy Droga Krzyżowa z Lubina (zakończenie w kościołach w zależności od wybranego wariantu trasy w Chocianowie lub Bolesławcu). W czasie drogi obowiązuje zasada milczenia, z wyjątkiem stacji Drogi Krzyżowej.

Organizatorzy proszą uczestników o zabranie własnych krzyży, które będą nieść podczas drogi. Uczestnicy powinni się zaopatrzyć w: elementy odblaskowe, plecak, latarkę, ciepłe napoje w termosie, suchy prowiant, odpowiednie ubranie i wygodne buty. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Drodze Krzyżowej muszą pozostawać pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej wyznaczonej przez rodziców/opiekunów i za ich zgodą.

Organizatorem Nocnej Drogi Krzyżowej jest lubińska grupa Mężczyzn św. Józefa działająca przy parafii pw. św. Jana Bosko w Lubinie. Zapraszamy chętnych z Lubina i okolic.

Zgłoszenie uczestnictwa w Drodze Krzyżowej jest możliwe tylko po wcześniejszym zapisaniu się przez formularz zapisowy umieszczony na stronie: www.mezczyzniwlubinie.pl

Na tej stronie będzie również możliwe uzyskanie wszelkich dodatkowych informacji o tym wydarzeniu. Ewentualne wstępne zgłoszenia w tej sprawie kierować pod nr tel. 692 027 706. Zapisy do 20 marca.

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X