KS. DR BOGUSŁAW WOLAŃSKI
proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie
Odpusty zupełne
na rok św. Józefa
zobacz
ROK ŚW. JÓZEFA W DIECEZJI LEGNICKIEJ

Slide DOKUMENTY Nauczanie
Kościoła
TEKSTY Modlitwy
do św. Józefa
WYKAZ Odpusty zupełne
na rok św. Józefa
PRZYGOTOWANIE, OBRZĘD Szkaplerz
św. Józefa
(w trakcie przygotowaniu)
KONSPEKTY Katechezy
szkolne
(w trakcie przygotowaniu)
LITERATURA, FILM św. Józef
w kulturze
(w trakcie przygotowaniu)
MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE NA ROK ŚW. JÓZEFA
Scroll Up