Katecheci spotkają się w Krzeszowie

Wydział Katechetyczny zaprasza na dzień skupienia dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

Odbędzie się on w Krzeszowie, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w sobotę 25 sierpnia 2018 roku.

Plan:

godz. 9.45 – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu

godz. 10.20 – konferencja pt. Mistagogiczny wymiar katechezy (ks. dr hab. Roman BUCHTA – adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach)

godz. 11.00 – koncert w ramach letnich koncertów organowych

godz. 11.15 – okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania

godz. 12.00 – Msza święta pod przewodnictwem biskupa Marka MENDYKA (akt oddania się katechetów Matce Bożej Łaskawej, podziękowania dla Katechetów przechodzących na emeryturę, posłanie Katechetów rozpoczynających pracę, uroczyste błogosławieństwo Katechetów)

godz. 13.30 – posiłek

godz. 14.30 – komunikaty Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej oraz wystąpienia zaproszonych Gości reprezentujących poszczególne Wydawnictwa.

Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie spotkania przed godz. 16.00.

 

 

Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X