Katechezy neokatechumenalne u św. Jacka w Legnicy

Sanktuarium św. Jacka znane jest na całym świecie, szczególnie dzięki wydarzeniu eucharystycznemu o znamionach cudu, jakie się tutaj dokonało. To miejsce odwiedzają pielgrzymi z całego świata, aby oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu. W tym miejscu ponadto trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Sanktuarium jest także miejsce formacji chrześcijańskiej. Organizowane są spotkania, konferencje, katechezy. Od tygodnia rozpoczął się cykl katechez neokatechumenalnych, na które zaprasza proboszcz ks. Andrzej Ziombra.

Spotkania prowadzą katecheci z Drogi neokatechumenalnej. Odbywają się one we wtorki i piątki o g. 19. Kościół otwarty jest dla wszystkich chętnych.

Scroll Up