Kolejna edycja Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

Rozpoczął się nabór do drugiej edycji Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, która rozpocznie się w styczniu 2018 roku i potrwa 4 semestry. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w sobotę, w godzinach 9-17. Spotkania będą miały miejsce w Legnicy, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego. Osoby, które chcą uczestniczyć w Studium, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, uzasadnić w nim motywacje podjęcia nauki oraz dołączyć do niego opinię ks. proboszcza i kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu studiów wyższych. Formularz i dokumenty należy przesłać listownie do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Zapisy trwają do 15 grudnia. Wszelkie informacje o studium, program i formularz, są dostępne na stronie duszpasterstwa rodzin (www.drdl.diecezja.legnica.pl) w górnej zakładce Studium Życia Rodzinnego.

Celem Studium jest przygotowanie katolików świeckich do prowadzenia parafialnych poradni rodzinnych, w których będą służyć pomocą dzieciom, młodzieży i dorosłym swoją wiedzą i doświadczeniem. Diecezjalne Studium umożliwia zdobycie wiedzy i formacji dotyczącej całokształtu zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego.

Uczestnictwo osób z parafii jest szansą dla lokalnej wspólnoty na wyszkolenie osoby, która będzie pomagać swoją wiedzą i umiejętnościami przygotowującym się do sakramentu małżeństwa, młodzieży, małżeństwom i rodzinom oraz innym potrzebującym.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zgłębić wiedzę z zakresu teologii i psychologii małżeństwa i rodziny, poznać nowe osoby oraz chcą pracować na rzecz rodzin w naszej Diecezji jako doradca życia rodzinnego. Zapraszamy także osoby, które przez uczestnictwo w Studium chcą wzmocnić swoje małżeństwo i rodzinę.

 

Dominika Warmuz
Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:


 

 

Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X