Komunikat Biskupa Legnickiego dotyczący Narodowego Święta Niepodległości

Przewielebni Kapłani Diecezji Legnickiej!

 

W związku 100. Rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, która w tym roku przypada w niedzielę, mając na uwadze normy prawa liturgicznego (zob. OWMR 374), wyrażam zgodę, aby tego dnia w kościołach diecezji legnickiej sprawować Mszę z formularza Msza za Ojczyznę lub Miasto z zachowaniem norm liturgicznych z tym związanych, a zawartych w Pro memoria Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a mianowicie:

 1. Odnośnie do Mszy za Ojczyznę należy zastosować Kolektę z „Mszy za Ojczyznę lub Miasto” (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 145”).
 2. Pozostałe części formularza należy dobrać zgodnie z istniejącymi możliwościami, które są następujące:
 • można dostosować teksty tematycznie, a więc dobrać Modlitwę nad Darami i Modlitwę po Komunii, np. z „Mszy o Zachowanie Pokoju i Sprawiedliwości” (Mszał Rzymski, s. 149’’). W tym przypadku prefacja powinna być dobrana tematycznie, np.
  „O Jedności Kościoła” (nr 85),
 • można zachować pozostałe teksty z 32. Niedzieli Zwykłej (Modlitwa nad Darami, antyfony, Modlitwa po Komunii). Wtedy wybiera się prefację na niedziele zwykłe,
 1. Odnośnie do czytań mszalnych istnieją dwie możliwości:
 • dla jedności formularza mszalnego można wybrać czytania tematycznie z „Mszy o Zachowanie Pokoju i Sprawiedliwości” (Lekcjonarz Mszalny, t. VII, 298nn),
 • dla zachowania ciągłości czytań niedzielnych, można wziąć czytania z 32. Niedzieli Zwykłej (zob. Ogólne Wprowadzenie do Lekcjonarza Mszalnego, nr 78).
 1. Odnośnie do koloru szat:
 • zgodnie z normami ogólnymi zasadniczo stosuje się kolor dnia (okresu), czyli zielony (zob. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 347),
 • w liturgii istnieje możliwość, aby w dni bardziej uroczyste, użyć innego koloru okazałych szat liturgicznych (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 346g). Należy jednak pamiętać, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjaśniła w 2004 r., iż przepis ten „dotyczy właściwie szat wykonanych przed wielu laty” i „dla zachowania dziedzictwa Kościoła” (Instrukcja Redemptionis Sacramentum, nr 127). Stąd jeśli zmienia się kolor szat, powinno się pamiętać, że chodzi o okazałe szaty o wartości historycznej „koloru złotego lub srebrnego” (tamże).

 

Jednocześnie w nawiązaniu do prośby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam, aby w dniu 11 listopada 2018 roku we wszystkich kościołach i kaplicach, które mają dzwony, zostały one uruchomione o godz. 12.00. Przyłączymy się w ten sposób do uroczystych obchodów Narodowego Święta i uczcimy Niepodległą Ojczyznę.

 

+ Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki

 

Scroll Up