Komunikaty duszpasterskie – 15 stycznia 2021

1. Wspólnota Kościoła w Polsce w ramach „Dnia Solidarności z Chorwacją” pragnie w najbliższym czasie podczas Mszy świętych modlić się za poszkodowanych oraz wesprzeć materialnie naszych braci i siostry, którzy znaleźli się w potrzebie. Przypominam, że zgodnie z „Komunikatem Wikariusza Generalnego ws. zbiórki dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji” z dnia 4 stycznia 2021 roku, w diecezji legnickiej „Dzień Solidarności z Chorwacją”będziemy przeżywali 17 stycznia, a środki zebrane podczas zbiórki do puszek, proszę wpłacić do końca stycznia, do kasy kurialnej lub na konto diecezji z dopiskiem „Chorwacja”. 

2. W dniach 18-25 stycznia będziemy obchodzili kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9). Zachęcam wszystkich księży Dziekanów, którzy na terenie swoich dekanatów posiadają kościoły innych wyznań chrześcijańskich do zorganizowania wspólnych nabożeństw ekumenicznych w tym terminie. Główne nabożeństwo z udziałem Biskupa Legnickiego odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Marii Panny 24 stycznia (niedziela) o godz. 17.00.Materiały duszpasterskie do wykorzystania każdego dnia trwania modlitw, przykładowe nabożeństwo ekumeniczne przygotowane przez chrześcijan z Malty powinny dotrzeć w formie tradycyjnej w tym tygodniu, natomiast w formie elektronicznej znajdują się na stronie internetowej diecezji.

3. W III niedzielę zwykłą, dnia 24 stycznia 2021 roku, wraz z Kościołem powszechnym będziemy przeżywać już po raz drugi Niedzielę Słowa Bożego. Zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce przygotował na tę Niedzielę materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii wg św. Marka (1,14-20).

4. Zbliża się Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – dzień ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku przypadający corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, stwarzający okazję do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. O. Zdzisław Tamioła OFMConv. pragnie serdecznie zaprosić do wspólnego dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania zakonnego w tym dniu do legnickiej katedry. Rozpoczęcie o godz. 10.30, następnie adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 12.00 Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego.

5. Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza młodzież męską ze szkół ponadpodstawowych i studentów do udziału w wędrówce po górach, podczas której będzie można porozmawiać o życiu, powołaniu, swojej przyszłości. Wyprawy po Karkonoszach i Górach Izerskich będą organizowane w towarzystwie ojca duchownego, przewodnika PTTK oraz ciekawych ludzi, raz w miesiącu pod hasłem: „Dobre Rozeznanie Powołania”. Najbliższe wyjście jest zaplanowane na 16 stycznia. Szczegółowy program znajduje się na stronie diecezji legnickiej.

6. Na stronie internetowej diecezji legnickiej została uruchomiana zakładka „Rok św. Józefa”. Znajdziemy tam przygotowywane przez księży naszej diecezji comiesięczne nabożeństwa, wszelkie materiały duszpasterskie związane z ogłoszonym rokiem: nauczanie Kościoła, wykaz odpustów, inicjatywy w diecezji, bractwo św. Józefa, modlitwy, katechezy, informacje o szkaplerzu św. Józefa, filmy, literaturę itp. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami oraz wykorzystanie ich w roku św. Józefa w celu pogłębienia Jego kultu w poszczególnych parafiach.

Scroll Up