Komunikaty duszpasterskie – 30.08.2019

  • Dziękuję wszystkich księżom, którzy w czasie wakacyjnym zaangażowali się w organizację wielu wydarzeń w parafii i diecezji tj. półkolonie, obozy, wyjazdy ze wspólnotami, kolonie, oazy, diecezjalne Spotkanie Młodych. Dziękuję tym, którzy pełnili tę posługę w ramach pracy duszpasterskiej na parafii, a w sposób szczególny tym księżom, którzy wszystkie te wydarzenia przeżywali z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w ramach swoich urlopów.

FORMACJA:

  • Rusza kolejna edycja Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej im. ks. Marka Adaszka do której zapraszamy wszystkie osoby dorosłe powyżej 20 roku życia. Szkoła ma pogłębiać formację chrześcijańska i liturgiczną oraz zaangażować poszczególne osoby w życie liturgiczne parafii. Termin zgłaszania kandydatów mija 30 września. Formularze są dostępne na stronie diecezji i należy jest składać w wydziale duszpasterskim.
  • Diecezjalna Szkoła Stałego Lektora i Akolita rozpoczyna w latach 2019-2022 kolejną serię spotkań formacyjnych. Kandydatów na lektorów i akolitów należy zgłaszać do 27 września. Wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie diecezji oraz udziela ich ks. dr Mariusz Majewski, dyrektor w/w szkoły.
  • W naszej diecezji zaczynają zgłaszać się mężczyźni pragnący rozpocząć swoją formację w kierunku diakonatu stałego. Biskup Legnicki jako osobę odpowiedzialną za ich przygotowanie wyznaczył ks. dra Tomasza Czernika, który udziela wszelkich niezbędnych informacji.

SAKRAMENTY:

  • W ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, które rozpoczyna się w pierwszej klasie szkoły podstawowej, bądźmy uwrażliwieni, by mieć pewność czy dziecko przyjęło sakrament Chrztu świętego. W przypadku braku chrztu prosimy o zgłoszenie dziecka do wydziału duszpasterskiego w celu utworzenia grupy dzieci, która poprzez cykl spotkań zostanie przygotowania do przyjęcia Chrztu świętego, a następnie, już w parafii, będzie kontynuowało swoje przygotowanie do Komunii świętej.
  • Biskup Legnicki podjął decyzję w związku z przyjmowaniem przez osoby dorosłe sakramentu Bierzmowania. Mianowicie w grudniu bieżącego roku w katedrze legnickiej odbywa się ostatnie Bierzmowanie dorosłych z terenu diecezji. Od 2020 roku osoby pełnoletnie będą przygotowywane we własnych parafiach przez minimum rok czasu. Natomiast sakrament Bierzmowania będzie udzielany w ramach bierzmowania parafialnego lub dekanalnego.
  • Przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatów, którzy pragną się przygotować do przyjęcia sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego podczas Wigilii Paschalnej poprzez roczne spotkania formacyjne. Kandydatów należy zgłaszać do wydziału duszpasterskiego.

WYDARZENIA:

  • Z racji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej kancelaria prezydenta zwróciła się do wszystkich biskupów z prośbą, by w najbliższa niedzielę (1.09) o godz. 14.00 włączyć dzwony na wieżach kościelnych w łączności z uroczystościami mającymi miejsce w Warszawie jako formę wspomnienia o ofiarach najtragiczniejszej wojny w dziejach ludzkości i oddania hołdu polskim żołnierzom
  • Biskup Legnicki na prośbę Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy zwraca się do proboszczów dekanatów: Legnica Wschód, Legnica Zachód, Chojnów i Prochowice o odczytanie apelu legnickiej Policji ws. częstych oszustw na szkodę osób starszych z terenu naszego miasta i okolic. Treść apelu zostanie przekazana księżom dziekanom po zakończonym spotkaniu.
  • Zachęcam wszystkich księży do zgłaszania wszelkich wydarzeń duszpasterskich, które mają wymiar ogólnodostępny do wydziału, byśmy mogli te terminy umieścić w kalendarium dostępnym na stronie diecezji, by większa liczba osób mogła skorzystać z różnych ciekawych inicjatyw, które mają miejsce w naszych parafiach.
Scroll Up