Konferencja z okazji VIII Tygodnia Wychowania

Duszpasterz Rodzin, Burmistrz Miasta Lubań,Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej serdecznie zapraszają wszystkich, którym droga jest sprawa wychowania młodego pokolenia oraz umocnienia rodzin na konferencję z okazji VIII Tygodnia Wychowania oraz przygotowania do V Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej, która odbędzie się 15 września 2018 r. w Lubaniu pod honorowym patronatem Biskupa Legnickiego prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.

W programie spotkania:

  • Godz. 10.00 – Msza św. z homilią  ks. Proboszcza Jana Bryiw kościele pw. Świętej Trójcy w Lubaniu przy  ul. Szymanowskiego 1. Przejście do  Zabudowy Śródrynkowej TRET w Lubaniu. 
  • Godz. 11.15 – Powitanie uczestników konferencji przez Duszpasterza Rodzin, Przedstawicieli Władz Samorządowych i Koła SRK z Lubania.

 Prowadzenie konferencji – rzecznik informacji ZG SRKDL – Dominika Warmuz.

  • Godz. 11.25 – ks. Proboszcz Jan Bryja- wykład wprowadzający:  „Przypatrzmy się powołaniu naszemu, autorytetom i wzorcom”.                                                                                    
  • Godz. 11.50 – Informacja Arkadiusza Słowińskiego Burmistrza Miasta Lubań owsparciu rodzin w Lubaniu i roli  samorządu we wzmacnianiu funkcji wychowawczej domu i szkoły.
  • Godz. 12.15 – Wykład ks. dr Mariusza Habiniaka – Duszpasterza Rodzin o wychowaniu do wierności Bogu i ludziom pt. „Towarzyszenie wolnym związkom w przyjmowaniu wymagań Ewangelii.”
  • Godz. 12.40  – przerwa na kawę                     
  • Godz. 13.00 – Wykład s. Katarzyny Nowickiej ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu: „Z doświadczeń pracy młodzieżą w  Ognisku Wychowawczym  dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej”.
  • Godz. 13.25 – Rozmowa o roli i miejscu rodzin oraz szkoły w wychowaniu ku wartościom    i postawom proobywatelskim. Podsumowanie konferencji  – Stanisława Repa

Po konferencji organizatorzy zapraszają na  zwiedzanie z przewodnikiem wystawy o powojennym osadnictwie, Muzeum Regionalnego oraz oglądanie panoramy miasta Lubań z Wieży Brackiej.

Dla przyjezdnych będzie udostępniony parking  przy Urzędzie Skarbowym, ul. Stara 1, oddalony ok. 200 m. od kościoła.

Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X