Legniccy klerycy na Jasnej Górze

W dniach 17 – 18 kwietnia odbyła się V Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę. W tym roku towarzyszyło jej hasło: „W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi”.

W pielgrzymowaniu wzięli udział wszyscy alumni legnickiego seminarium wraz z księżmi przełożonymi. Był to czas radosnego spotkania się we wspólnocie braterskiej i poczucia łączności również z tymi, którzy przygotowują się do kapłaństwa w różnych regionach Polski.

W dniu przyjazdu, zaraz po zakwaterowaniu i kolacji w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ze wspólnotą legnickiego seminarium spotkał się sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa ks. abp Jorge Carlos Patrón Wong. Każdy z kleryków miał okazję podczas tego spotkania osobiście przedstawić się księdzu arcybiskupowi. Pierwszy dzień zakończył się Apelem jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu.

Drugiego dnia klerycy, zgromadzeni w archikatedrze częstochowskiej, wysłuchali konferencji metropolity łódzkiego ks. abp. Grzegorza Rysia, który bardzo mocno podkreślał potrzebę posiadania pokornego serca, potrafiącego kochać. Tylko takie serce jest w stanie przyjąć na siebie jakiekolwiek jarzmo. Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Śpiew podczas adoracji animował zespół „Semen” z naszego legnickiego seminarium. Była to okazja uwielbienia Pana i pogłębienia treści związanych z pokornym sercem. Po adoracji, w procesji wszyscy udali się na Jasną Górę, odmawiając przy tym wspólnie część chwalebną różańca świętego. Centrum pielgrzymki alumnów była Eucharystia, której przewodniczył ks. abp Jorge Carlos Patrón Wong. Po zakończeniu Mszy Świętej odmówiony został przez abp. Wacława Depo Akt Zawierzenia Seminariów Maryi.

Warto zaznaczyć, że do zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi przygotowywało się w sposób szczególny nasze seminarium legnickie. Korzystając z tekstów św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i ułożonego przez niego przygotowania do aktu zawierzenia, przez 33 dni alumni WSD w Legnicy i księża przełożeni indywidualnie podjęli się wysiłku intensywniejszej modlitwy i rozważania tajemnic Jezusa i Maryi. Dzień pielgrzymki był ostatnim dniem tego przygotowania. Dlatego sam Akt Zawierzenia był dla nas zwieńczeniem pewnej drogi, a jednocześnie kolejnym krokiem w stronę jeszcze głębszej zażyłości z Jezusem przez oddanie się w ręce Maryi.

 

 

Scroll Up