Referat ds. sztuki sakralnej

Referat ds. sztuki sakralnej

Diecezjalny konserwator zabytków:

ks. dr historii sztuki Stanisław SZUPIEŃKO

telefon: 76-724-41-02

e-mail: sztuka@diecezja.legnica.pl

Referent ds. sztuki sakralnej:

ks. mgr historii sztuki Włodzimierz GUCWA

DOKUMENTY DOT. PRAC PRZY ZABYTKACH

Procedury

dokumenty w trakcie przygotowywania...

Wzory umów

dokumenty w trakcie przygotowywania...

WIZYTACJE Z ZAKRESU SZTUKI SAKRALNEJ

ANKIETY

ZESTAW DOKUMENTÓW DO WIZYTACJI

dokumenty w trakcie przygotowywania...

Diecezja Legnicka
Scroll Up
Informujemy, że w lipcu i sierpniu furta kurialna będzie otwarta w godzinach 9.00-13.00
X