PARAFIA NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MŚCIWOJOWIE

Proboszcz: ks. Wiktor Juchiewicz

 

Adres: Mściwojów 41, 59-407 Mściwojów

Telefon: 76-872-85-47

 

Dekanat: Jawor

Kościół wzmiankowany w 1251 r., zachowaną budowlę wzniesiono w 1792 r. i przebudowano w 1844 r. Jest to budowla jednonawowa, założona na rzucie prostokąta ze ściętymi i zaokrąglonymi narożami, z wnętrzem nakrytym sklepieniem żaglastym i zamkniętym półkoliste prezbiterium, z wieżą w przęśle poprzedzającym zwieńczoną ośmiobocznym stożkowym hełmem. Dachy dwuspadowe przełamane na styku nawy i prezbiterium, elewacje dzielone pilastrami z prostymi oknami zamkniętymi łukiem.  Wystrój i wyposażenie wnętrza stanowi rozbudowana polichromia sklepień i ścian, oraz wolnostojący architektoniczny ołtarz główny, ambona z końca XVIII w., kamienna chrzcielnica, prospekt organowy,  oraz obrazy z przedstawieniami czterech Ewangelistów, wolnostojące rzeźby i witraże pochodzące z monachijskiej pracowni Franza Mayera. Kościół rozsławiła cudowna figurka Matki Bożej Bolesnej, którego początki sięgają XVIII w. 

Kościół filialny pw. Zaślubin NMP. Luboradz

Kościół wzmiankowany w 1408 r., wzniesiony w 1581 r., przebudowany w 1900 r. Jest to kościół orientowany, murowany, jednonawowy, prezbiterium wydzielonym stopniem ponad nawę, czworoboczną wieżą na osi od zachodu, nakrytą stożkowym hełmem. Dachy dwuspadowe, wnętrze nakryte polichromowanym stropem z emporą wypukło-wklęsłą. We wnętrzu zachował się m.in. ołtarz główny w formie rozbudowanej rozrzeźbionej ramy z obrazem w polu centralnym, przyścienna ambona ozdobiona płaskorzeźbami Ewangelistów, gotycka kamienna chrzcielnica, ozdobne balaski, prospekt organowy. W murach magistralnych zachowały się renesansowe rodowe epitafia i płyty nagrobne, von Bock i von Nostiz, a we wnętrzu renesansowy nagrobek fundatora kościoła Hansa von Bock z 1581 r.

Kościół filialny pw. św. Anny. Marcinowice

Kościół wzniesiony przed połową XVII w., na miejscu wcześniejszego, przebudowany w latach 1899-1901. Jest to budowla jednonawowa, z niewydzielonym i wielobocznie zamkniętym prezbiterium z oskarpowaną, kwadratową wieżą na osi, zwieńczoną iglicowym hełmem. Wystrój i wyposażenie pochodzą z okresu ostatniej przebudowy. Dachy dwuspadowe w części wschodniej zakończone wielobocznie, nawa nakryta drewnianym stropem, prezbiterium oddzielone od nawy ścianą tęczową z gotyckim sklepieniem, drewniana empora przy ścianie szczytowej. We wnętrzu zachowało się wyposażenie z przełomu XIX i XX w. m.in. ołtarz, przyścienna ambona, prospekt organowy, uszkodzona, gotycka kapliczka kamienna  z początku XVI w. i barokowa figura św. Jana Nepomucena. W murach magistralnych zespół czterech całopostaciowych późnogotyckich i renesansowych płyt nagrobnych z lat 1516-1585 i jedna herbowa. 

NIEDZIELE:

– Luboradz: 9.00

– Marcinowice: 10.30

– Mściwojów: 12.00

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 18.00

– czas zimowy: 17.00

Liczba mieszkańców: 986

Odpust parafialny: 31 maja

Wieczysta adoracja: 11 kwietnia

Miejscowości należące do parafii:

Mściwojów, Marcinowice, Lubradz, Drzymałowice

Scroll Up