Musical „Nadzieja” w szkole pijarów

27 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu został wystawiony musical pt. „Nadzieja” opowiadający o życiu i doświadczeniach biblijnej postaci Hioba. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie i absolwenci naszej szkoły. Celem musicalu było ukazanie wewnętrznych przeżyć Hioba i jego trudnej walki, pełnej zmagań. Walki o to, aby nie stracić nadziei i tego głębokiego przekonania, jakie posiada w sercu człowiek sprawiedliwy w oczach Boga – czyli święty – że nasz Pan i Stwórca nigdy nie opuszcza człowieka. Nawet wtedy, gdy spotykają go ogromne cierpienia i nieprzewidywalne nieszczęścia.

 

 

Scroll Up
X