Nominacje w Legnickiej Kurii Biskupiej

W środowe przedpołudnie w auli Wyższego Seminarium Duchownego zebrali się pracownicy Legnickiej Kurii Biskupiej.

Podczas spotkania Biskup Legnicki podziękował ks. dr. Piotrowi Zawadce za dotychczasowe pełnienie funkcji moderatora kurii i na jego miejsce powołał ks. dr. Jarosława Kowalczyka, dyrektora Wydziału Katechetycznego. 

Do głównych zadań moderatora Legnickiej Kurii Biskupiej należy:

– troska o właściwe funkcjonowanie wydziałów i referatów Kurii,

– koordynacja pracy pomiędzy wydziałami i referatami Kurii,

– poszukiwanie sposobów i środków zapewniających najbardziej efektywne wykonywanie zadań powierzonych poszczególnym pracownikom,

– zwoływanie w imieniu biskupa posiedzeń pracowników Kurii w celu przedstawienia i wymiany informacji oraz uzgadniania bieżących zadań,

– organizowanie spotkań formacyjnych dla pracowników.

Kolejną nominację otrzymał ks. dr Tomasz Krauze, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Żeliszowie, który będzie pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora katechezy.

 

Scroll Up