„Nowa jakość życia” – rozważania niedzielnych Ewangelii

Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów z Krakowa zaprasza do włączenia się w projekt „Nowa jakość życia”, który polega na medytacji niedzielnych fragmentów Ewangelii za pomocą 12-minutowych filmów przygotowanych przez CFD.

Szczegółowe informacji: www.nowajakosczycia.pl

 

Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X