Noworoczne kolędowanie w Proboszczowie

„Kolędowanie łączy przeszłość z teraźniejszością rodząc lepszą przyszłość”. W tym duchu 19 stycznia w kościele Świętej Trójcy w Proboszczowie odbył się pierwszy w historii parafii noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek z udziałem wybitnych artystów: Aureli Sobczak – aktorki i reżyserki z Warszawy; Elżbiety Kaczmarzyk – Jańczak – solistki opery wrocławskiej, Anny Majkut – Polańskiej – solistki, wokalistki, pedagoga; Eleny Gumińskiej – śpiewaczki z Białorusi; Andrzeja Walusa – akompaniatora i multiinstrumentalisty.

Koncertowanie rozpoczął ks. Proboszcz kolędą „Przybieżeli do Betlejem”, która była zaproszeniem do modlitwy w intencji wszystkich obecnych i ich rodzin. Koncert pozwolił nam przedłużyć radość świąt Bożego Narodzenia, a cała świątynia rozbrzmiewała pięknymi dźwiękami kolęd i pastorałek.

Pomysłodawcą koncertu był Tadeusz Samborski, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, a współfinansowany został ze środków budżetu województwa dolnośląskiego przy wsparciu Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, reprezentowanego przez Andrzeja Walusa.

Podczas tego wyjątkowego wieczoru mogliśmy zapoznać się z genezą kolęd, tradycjami świątecznymi, wysłuchaliśmy również wierszy wybitnych polskich poetów, min. ks. Jana Twardowskiego i Cypriana Kamila Norwida. Prowadząca koncert pani Aurelia, poprzez zadawanie wyjątkowo ciekawych pytań zachęciła nas do pogłębienia wiedzy z historii i tradycji Kościoła. – Która kolęda została przetłumaczona na najwięcej języków świata? – Która kolęda była najbardziej ukochana przez św. Jana Pawła II? – to tylko niektóre z pytań.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”. Był to wyjątkowo podniosły moment. Po koncercie wszyscy udali się do sali wiejskiej w Proboszczowie na wspólne biesiadowanie i kolędowanie z udziałem lokalnego zespołu „Fudżijamki”.

Serdeczne podziękowania w imieniu całej parafii składamy na ręce ludzi dobrej woli za zorganizowanie spotkania i ugoszczenie wykonawców i zaproszonych gości.

Sekretarz Rady Parafialnej Jarosław Sarkowicz

 

Scroll Up