O Ewangelii sukcesu na Kociołku Kultury

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Salezjański Kociołek Kultury, które odbędzie się w piątek 16 listopada o godz. 18:30 w sali teatralnej przy kościele św. Jana Bosko w Lubinie. Gościem będzie ks. prof. dr hab. Andrzej Kobyliński (filozof, etyk), który wygłosi prelekcję pt.: „Ewangelia sukcesu, powrót diabła, psychomanipulacja. Na czym polega uzielonoświątkowienie chrześcijaństwa i katolicyzmu?”

Nowe formy religijności zielonoświątkowej wlewają się szerokim strumieniem do wnętrza Kościoła katolickiego w Polsce. Coraz więcej katolików w naszym kraju przeżywa podczas nabożeństw tzw. upadki (spoczynek w duchu, hipnoza, trans, autosugestia), przesadnie koncentruje swoją uwagę na działaniu złych duchów, doświadcza podczas spotkań modlitewnych histerycznego śmiechu, nazywanego Błogosławieństwem z Toronto itp. Głębokiej zmianie podlegają także metody stosowane podczas nauki religii w szkole, rekolekcji wielkopostnych czy wyjazdów duszpasterskich z młodzieżą. Nowe formy przeżywania religii, jakie pojawiły się w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, stanowią element procesu pentekostalizacji, czyli tworzenia nowych wspólnot zielonoświątkowych oraz przekształcania innych kościołów w jedną synkretyczną odmianę chrześcijaństwa pentekostalnego w wymiarze globalnym.

Ks. Andrzej Kobyliński – filozof i etyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu opracowań naukowych i publicystycznych na temat pentekostalizacji chrześcijaństwa. Główne kierunki badań: filozofia nowożytna, współczesne zagadnienia etyczne i bioetyczne, filozofia religii, nihilizm i etyka postmetafizyczna, filozofia włoska.

W imieniu organizatorów (parafia św. Jana Bosko w Lubinie i Wspólnota Wiara i Rozum) dr Zbigniew Rudnicki

Scroll Up

DIECEZJA LEGNICKA

X