Ogień Miłości do Ojczyzny w Jeleniej Górze

W cieple płonącego ogniska, w świąteczny wieczór 11 listopada, na dziedzińcu Zespołu Szkół Katolickich przy bazylice św. Erazma i Pankracego, zjednoczyli się starsi i młodsi jeleniogórzanie, by wyśpiewać swą miłość do Ojczyzny.

To już Tradycja naszej Parafii, której inicjatorem od roku 2011 jest Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego. Ognisko rozpalił Gospodarz Parafii, ks. dziekan Bogdan Żygadło i pani Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 27. Przez ponad godzinę wspólnie śpiewaliśmy pieśni opowiadające o dziejach naszego kraju. W repertuarze spotkania znalazły się pieśni patriotyczne i żołnierskie piosenki z różnych okresów naszej historii.

Animatorami śpiewu był pan Edward Sienniak, pan Dariusz Bak i pan Marek Niewiadomski z Rodziną. Szczególnie ciepło zostali przyjęci najmłodsi uczestnicy – dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 27 „Okrąglaczek” .

Atmosfera stworzona podczas spotkania przy żywym ogniu przekonała, iż te pieśni porywają nas nadal i mimo upływu czasu, w dalszym ciągu dostarczają nam chwil wzruszeń, budzą wspomnienia i echa dawnych lat.

Na zakończenie głos zabrał ks. Proboszcz Bogdan Żygadło, który wyraził swoją wdzięczność dla Organizatorów i uczestników tego ważnego i potrzebnego wydarzenia. Podkreślił przy tym, że Ognisko Patriotyzmu jest doskonałą lekcją, poprzez którą wszyscy uczymy się, że „wolność została nam nie tylko dana, ale i zadana”.

 

Scroll Up