Okólnik w sprawie przetwarzania danych przez podmioty kościelne w sytuacji epidemiologicznej

Działając na podstawie art. 37 ust. pkt 3) Dekretu przypominam, że w związku z sytuacją epidemiologiczną:

1. Można zbierać dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) do kontaktu z wiernymi w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, poprzestając na ustnym dopełnieniu obowiązku informacyjnego (np. kto zbiera, w celu ewentualnego późniejszego użycia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym lub informowania o zmianach w działaniu parafii przez okres tej wyjątkowej sytuacji).

Zebrane w ww. celach dane można udostępniać na żądanie służb państwowych lub organów władzy publicznej. Można je udostępniać wraz z zebranymi wcześniej informacjami o osobie (zawartymi np. w kartotece parafialnej) w zakresie niezbędnym do kontaktu tych służb z wiernymi;

2. W czasie transmisji mszy świętej przez np. sanktuaria i parafie oraz przy użyciu infrastruktury parafialnej (podmiotu kościelnego) należy:

– ogłosić, że msza święta będzie transmitowana,

– wyznaczyć obszar w kościele, który nie będzie objęty kamerami,

– unikać pokazywania wizerunków wiernych korzystających z sakramentów oraz np. przystępujących do komunii świętej (zob. pkt 3.8 z Praktycznych wskazań z dnia 13 maja 2019 r. z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego wydane przez KIOD przy współpracy z UODO);

3. O konieczności zachowania należytej rozwagi i podstawowych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z informacji dotyczących epidemii. Sytuacja epidemiologiczna staje się bowiem okazją do kradzieży danych. W ostatnim czasie doszło m.in. do wykorzystania nieprawdziwej strony internetowej Ministerstwa Zdrowia w celu wyłudzeniu danych do logowania w bankach. Zachęcam do korzystania z oficjalnych źródeł informacji i przypominam o każdorazowej weryfikacji linku przy podawaniu danych do logowania.

 

ks. Piotr Kroczek
Kościelny Inspektor Ochrony Danych
kiod@episkopat.pl  

Scroll Up