PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W GIEBUŁTOWIE

Proboszcz: ks. Krzysztof Lewicki

 

Adres: Giebułtów 138, 59-630 Mirsk

Telefon: 75-783-46-64

E-mail: giebultow.parafia@gmail.com

www.par-michal.legnica.opoka.org.pl

 

Dekanat: Gryfów Śląski

Kościół wzmiankowany pod koniec XIV w., zniszczony przez husytów odbudowany na początku XVI w., jako kościół ucieczkowy powiększony w 1668 r., przebudowany w latach 1703–1707. Jest to budowla jednonawowa z wielobocznie zakończonym korpusem od wschodu, a od zachodu na osi nawy kwadratowa wieża, ośmioboczna ponad kalenicą korpusu, zwieńczona barokowym hełmem z prześwitem. Wnętrze salowe z niewydzielonym prezbiterium z drewnianym, polichromowanym stropem w formie kolebki i dwukondygnacyjnym aneksem dawnej loży kolatorskiej. Wystrój i wyposażenie barokowe m.in. drewniany polichromowany ołtarz, drewniana ambona, chrzcielnica i prospekt organowy z XVIII w., oraz drewniane stalle z przełomu XVII i XVIII w. W elewacji południowej kamienne nagrobki i epitafia z XVII i XVIII w.

Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP. Wolimierz

Kościół wzniesiony przez ewangelików poświęcony w 1668 r., przebudowany w latach 1864-68. Jest to budowla jednonawowa, założona na planie prostokąta z nawą zakończoną półkolistą, oskarpowaną absydą, oraz kwadratową wieżą na osi nakrytą dachem kopertowym. W salowym wewnętrzu pojedyncze elementy wyposażenia z XIX i XX w., w elewacjach kamienne nagrobki i epitafia z XVIII i początku XIX w. 

NIEDZIELE:

– Giebułtów: 8.00, 11.30

– Wolimierz: 9.45

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 18.00

– czas zimowy: 17.00

Liczba mieszkańców: 1135

Odpust parafialny: 29 września

Wieczysta adoracja: 27 marca

Miejscowości należące do parafii:

Augustów, Giebułtówek, Wola Augustowska, Wolimierz

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X