PARAFIA ŚW. JADWIGI W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Proboszcz: ks. Krzysztof Kurzeja

Wikariusze: ks. Maciej Szymanowski, ks. Norbert Turczynowski

 

Adres: pl. Kościelny 9, 59-620 Gryfów Śląski

Telefon: 75-781-32-53

 

Dekanat: Gryfów Śląski

Kościół wzmiankowany w 1252 r., wielokrotnie niszczony, odbudowany w 1512 r. rozbudowany w XVI w., odbudowany po pożarze w latach 1604-12, później remontowany. Jest to budowla halowa orientowana, trójnawowa, z czteroprzęsłową  nawą główną i oskarpowanym prezbiterium zakończonym wielobocznie. Na osi dwukondygnacyjna kruchta zachodnia, od południa wieża w połowie długości nawy, dołem kwadratowa, górą ośmioboczna, zwieńczona galeryjką i hełmem iglicowym. Pomiędzy wieżą a prezbiterium kaplica grobowa von Schaffgotsch z kryptą, nad nią loża kolatorska. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe, nad nawami bocznymi sieciowe, a w nawie głównej kolebkowe z lunetami z 1551 r., pokryte rozbudowaną dekoracją sgraffitową. We wnętrzu zachowało się różnorodne wyposażenie m.in. renesansowy drewniany ołtarz główny z 1606 r., barokowe ołtarze boczne z lat 1686-1757, drewniana ambona z 1729 r., renesansowa kamienna chrzcielnica z 1578 r. z metalową pokrywą, organy w prospekcie barokowym z 1630 r., drewniane, polichromowane figury z XVIII i XIX w. W kaplicy bocznej renesansowe, kamienne epitafium rodu von Schaffgotsch z przedstawieniami rzeźbiarskimi członków rodu z 1585-87, oraz kamienne epitafia na ścianach magistralnych. Przy kościele kamienna pomniki z rzeźbami św. Floriana z 1734 r. i św. Jana Nepomucena z 1729 r.

Kaplica cmentarna pw. św. Wawrzyńca. Gryfów Śląski

Kaplica cmentarna wzniesiona przez ewangelików w 1560 r., spłonęła w 1603 r., wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Obecna forma kaplicy pochodzi z okresu odbudowy w 1856 r. Kaplica założona na planie prostokąta, do nawy przylega wielobocznie zakończone prezbiterium. We wnętrzu nakrytym drewnianymi polichromowanymi stropami zachowały się dwa zabytkowe konfesjonały, a w ścianach obwodowych umieszczone zostały nagrobki i epitafia z różnych okresów.

Kościół filialny pw.  św. Józefa Oblubieńca,  Złotniki

Jest to budowla jednonawowa, założona na planie prostokąta, z wydzielonym węższym, prostokątnym prezbiterium zakończonym absydą z łukiem tęczowym. Dach dwuspadowy, nad przęsłem przylegającym do fasady kwadratowa wieża zwieńczona dachem namiotowym, wnętrze nawy nakryte płaskim sufitem, jednopoziomowa empora z trzech stron obiega nawę. We wnętrzu zachowały się m.in. klasycystyczny ołtarz i prospekt organowy.  

Kaplica pw. św. Leopolda na Górze św. Anny. Proszówka

Poświęcona 1666 r.

NIEDZIELE:

– Gryfów Śląski: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

– Złotniki Lubańskie: 10.30

 

DNI POWSZEDNIE:

– Gryfów Śląski: 7.00, 18.00

– Złotniki Lubańskie (wtorek): 17.00

Liczba mieszkańców: 8079

Odpust parafialny: 16 października

Wieczysta adoracja: 29 marca

Miejscowości należące do parafii:

Bartoszówka, Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Proszówka, Ubocze (nry od 230 do 305), Wieża, Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X