PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W KRAŚNIKU DOLNYM

Proboszcz: ks. Roman Borecki

 

Adres: Kraśnik Dolny 40, 59-700 Bolesławiec

Telefon: 785-831-554

 

Dekanat: Bolesławiec Wschód

Kościół wzmiankowany w 1376 r., wzniesiony około1485 r., restaurowany w 1874 r. Jest to budowla orientowana, murowana, jednonawowa, z nawą nakrytą płaskim stropem, czterobocznym wyodrębnionym prezbiterium nakrytym sklepieniem sieciowym i czworoboczną wieżą od zachodu w zwieńczeniu ośmioboczną, zakończoną barokowym hełmem z latarnią. Dachy dwuspadowe, drewniana empora przy ścianie frontowej, okna o różnym wykroju.  W kościele zachowały się ołtarz główny z II poł. XVII w., ambona XVIII w., renesansowa kamienna chrzcielnica z około 1600 r. 

Kościół filialny pw. Trójcy Świętej. Krzyżowa

Kościół pw. Trójcy Świętej,  średniowieczny  XV w. , przebudowany XVIII i XIX w., nieużytkowany. Budowla orientowana z prostokątną nawą, wydzielonym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowym, od zachodu kruchta i bezstylowa wieża. We wnętrzu pojedyncze elementy zdemontowanego wyposażenia.

Kościół filialny pw. Trójcy Świętej. Krzyżowa

Kościół wzniesiony przez ewangelików w XVIII w. przebudowany na przełomie XIX i XX w. Jest to budowla murowana, jednonawowa, wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium, z płaskim stropem. Od strony zachodniej strzelista kamienna wieża na rzucie czworoboczna zakończona wysokim, hełmem stożkowym o neogotyckich formach. Dachy dwuspadowe, okna w elewacjach różnej wielkości, wnętrze nakryte drewnianym stropem i z dwoma poziomami empor obiegających nawę. W wyposażeniu zachowały się m.in. kamienna chrzcielnica oraz instrument organowy.

Kaplica filialna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kraśnik Górny

Kaplica wzniesiona w 1923 r., wielokrotnie przebudowywana. Jest to budowla murowana, nakryta dachem dwuspadowym, w ścianie frontowej kruchta w formie portyku z podcieniem. W rozczłonkowanym wnętrzu, empora i boczny aneks. Obiekt pozbawiony elementów zabytkowych, wyposażenie współczesne.

Kościół filialny pw. św. Anny. Nowa Wieś.

Obiekt zbudowany w 1918 r. Jest to budowla bezstylowy z wieżą przed fasadą i aneksem po przeciwnej stronie. Wnętrze nakryte drewnianym stropem, okazała drewniana empor w większej części nawy. Wnętrze pozbawione elementów zabytkowych, wyposażenie współczesne.

NIEDZIELE:

– czas letni: 8.30, 10.00, 11.15, 12.30

– czas zimowy: 9.00, 10.00, 11.15, 12.15

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 17.30

– czas zimowy: 16.30

Liczba mieszkańców: 2354

Odpust parafialny: ostatnia niedziela października

Wieczysta adoracja: 5 lutego

Miejscowości należące do parafii:

Kraśnik Górny, Krzyżowa, Nowa Wieś, Lipiany

Diecezja Legnicka
Scroll Up
X